Industrial/Community Research

Active Research

Active Research

BIL. KOD/ TAJUK PROJEK KETUA PROJEK JUMLAH PERUNTUKAN (RM) TARIKH MULA & AKHIR NAMA GERAN BIDANG
1.

RH-2020-004

Kajian Pemeliharaan Pokok Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan Mengikut Peruntukan Bahagian VA, Akta 172

Dr. Farah Ayuni Mohd Hatta 40,000.00 01/07/2020 – 30/06/2021  RekaRancang Sdn. Bhd Sains, Teknologi, Kesihatan dan Alam Sekitar

Completed Research

BIL. KOD/ TAJUK PROJEK KETUA PROJEK JUMLAH PERUNTUKAN (RM) TARIKH MULA & AKHIR NAMA GERAN BIDANG
1.

RH-2017-001

Pembinaan Modul Akhlak Kekeluargaan Dalam Pendidikan Anak-anak

 

Prof. Dato’ Dr. Mohd. Yusof Bin Hj. Othman

 

32,650.00 06/04/2016 – 31/12/2017 Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) Sosio-budaya
2.

RH-2018-001

THE IDEOLOGY OF ISIS@DAESH: A STUDY OF DABIQ AND RUMIYAH

 

Prof. Madya Dr. Mohd. Hizam Bin Hanafiah (Ketua) 45,000.00 19/03/2018 Hingga 19/12/2018 (9 Bulan)

Geran Penyelidikan Ekploratori GMMF (GMMFERG)

 

Politik & Kepimpinan