Associate Fellow

DR. MOHD HAFIZ SAFIAI

Line of Expertise: Islam & Science, Technology, Engineering and Mathematics (iSTEM); Astrofiqh & Cosmofiqh (Islamic Astronomy)

Qualification: 

Ijazah Sarjana Muda Fiqh dan Fatwa dengan Kepujian daripada Universiti Sains Islam Malaysia (2010),

Sarjana Kajian Asia Barat (Sains & Teknologi) daripada Universiti Kebangsaan Malaysia (2013), 

Doktor Falsafah Peradaban Islam (Sains & Teknologi) daripada Universiti Kebangsaan Malaysia (2019).

Current Position:
Associate Fellow At Institut Islam Hadhari

Office No.: 03-8921 5648

Email: hafizsafiai@ukm.edu.my

PENERBITAN

Beliau merupakan sidang editor bagi Journal of Contemporary Islamic Law, UKM dan Asian Journal of Civilizational Studies, UNiSZA dan menjadi penilai bagi beberapa jurnal kebangsaan dan antarabangsa. Selain itu, beliau terlibat sebagai pengarang utama atau pengarang bersama dalam banyak artikel yang diterbitkan oleh jurnal, buku, prosiding dan seminar berkaitan Falak Syarie dan Perundangan Islam. Antara penerbitan beliau ialah:

1. Mohd Hafiz Safiai, Noor Izzati Ab Rahman, Khadijah Ismail, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Ezad Azraai Jamsari. 2020. The modern dimension of astrolabe as an innovation of ancient technology. International Journal of Innovation, Creativity and Change 13(5): 61-75 (Scopus).

2. Ibnor Azli Ibrahim, Mohd Hafiz Safiai, Salmah Abu Hasan, Ezad Azraai Jamsari. 2020. Penyatuan zon waktu ASEAN kepada GMT+7 dan kesannya terhadap waktu solat di Malaysia. Islamiyyat: The International Journal of Islamic Studies 42(1): 49-56 (WoS).

3. Khadijah Ismail, Mohd Hafiz Safiai, Ezad Azraai Jamsari. 2020. Human resource development and its issues in the field of science and technology in Malaysia. International Journal of Scientific & Technology Research 9(6): 1018-1023 (Scopus).

4. Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Zaizul Abdul Rahman, Ahmad Yunus Mohd Noor, Fariza Md Sham, Nur Asmadayana Hasim, Mohd Hafiz Safiai, Mohd Helmy Mokhtar, Salasiah Hanin Hamjah. 2020. Principles regarding the use of haram sources in modern food products: An Islamic perspective. Journal of Critical Review 7(5): 1017-1024 (Scopus).

5. Mohd Hafiz Safiai & Ibnor Azli Ibrahim (pnyt.). 2019. Kebitaraan Balai Cerap Astronomi ASEAN: Menyantuni Integrasi Astrofiqh Nusantara. Bangi: Fakulti Pengajian Islam UKM.

6. Mohd Hafiz Safiai & Ibnor Azli Ibrahim. 2019. Pendahuluan: kebitaraan balai cerap astronomi ASEAN: menyantuni integrasi astrofiqh nusantara. Dlm. Mohd Hafiz Safiai & Ibnor Azli Ibrahim (pnyt.). 2019. Kebitaraan Balai Cerap Astronomi ASEAN: Menyantuni Integrasi Astrofiqh Nusantara. Bangi: Fakulti Pengajian Islam UKM.

7. Mohd Hafiz Safiai & Khadijah Ismail. 2019. Balai cerap amatur sebagai penggiat ilmu falak di Malaysia. Dlm. Mohd Hafiz Safiai & Ibnor Azli Ibrahim (pnyt.). 2019. Kebitaraan Balai Cerap Astronomi ASEAN: Menyantuni Integrasi Astrofiqh Nusantara. Bangi: Fakulti Pengajian Islam UKM.

8. Khadijah Ismail & Mohd Hafiz Safiai. 2019. Pembangunan sumber manusia balai cerap di Malaysia. Dlm. Mohd Hafiz Safiai & Ibnor Azli Ibrahim (pnyt.). 2019. Kebitaraan Balai Cerap Astronomi ASEAN: Menyantuni Integrasi Astrofiqh Nusantara. Bangi: Fakulti Pengajian Islam UKM.

9. Mohd Hafiz Safiai, Ibnor Azli Ibrahim, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Nurul Ilyana Muhd Adnan & Noor Izzati Ab Rahman. 2019. Jabatan mufti negeri dan peranannya dalam penjanaan ekonomi menerusi sector pelancongan berasaskan astronomi. Proceedings of International Conference on Islamic Law, Economics and Finance 2019, hlm. 46-54. Larkin Jaya: Kolej Pengajian Islam Johor Press.

10. Ibnor Azli Ibrahim, Mohd Nor Hidayat Hasbolah Hajimin, Ezad Azraai Jamsari, Badlihishah Mohd Nasir & Mohd Hafiz Safiai. 2019. The impact of filipino muslim ethnic migration into Sabah on ASEAN integration. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 8(11): 369-372 (Scopus).

11. Ezad Azraai Jamsari, Zamri Ab Rahman, Adibah Sulaiman, Noorsafuan Che Noh & Mohd Hafiz Safiai. 2019. The preminence of ahmad ibn tulun as the leading amir of the Tulunid Kingdom. International Journal of Engineering and Advanced Technology, 8(6): 4863-4867 (Scopus).

12. Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Mohd Nasran Mohamad, Arina Shairah Abdul Sukor, Nurul Ilyana Muhd Adnan, Mohd Hafiz Safiai & Ezad Azraai Jamsari. 2019. Animal urine therapy according to Islamic and scientific perspectives. International Journal of Civil Engineering and Technology, 10(2): 2280-2286 (Scopus).

13. Nurun Nazirah Md Yusop, Azlin Alisa Ahmad, Noor Izzati Ab Rahman & Mohd Hafiz Safiai. 2019. Penubuhan Perbadanan Pengurusan Likuiditi Islam Antarabangsa (IILM) dan peranannya dalam pengurusan risiko kecairan. Journal of Islamic, Social, Economics and Development, 4(17): 31-38.

14. Mohd Hafiz Safiai. 2018. Astrolab simbol inovasi Islam sepanjang zaman. Kertas kerja Wacana Retrospektif Inovasi Falak. Anjuran Fakulti Pengajian Islam UKM & Persatuan Falak Syar’i Malaysia, 15 April.

15. Mohd Hafiz Safiai, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Farahatun Nabilah Mat Isa, Amir Fazlim Yusoff, Ezad Azraai Jamsari & Diani Mardiana Mat Zin. 2018. Application of ozone therapy as an alternative treatment in Malaysia according to Islamic perspective. International Journal of Civil Engineering and Technology, 9(4): 1444-1458 (Scopus).

16. Farahatun Nabilah Mat Isa & Mohd Hafiz Safiai. 2018. Tinjauan literatur penggunaan terapi ozon dalam perubatan dan kecantikan. Journal of Islamic, Social, Economics and Development, 3(7): 36-47.

17. Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Ezad Azraai Jamsari, Mohd Hafiz Safiai, Nurul Ilyana Muhd Adnan & Lenny Suryani Safri. 2018. Genetic modified organisms (GMOs) from the perspective of science and maqasid shariah. International Journal of Civil Engineering and Technology, 9(8): 1381-1393 (Scopus).

18. Ibnor Azli Ibrahim & Mohd Hafiz Safiai (pnyt.). 2018. Kebitaraan Balai Cerap Astronomi ASEAN: Memacu Keunggulan Astrofiqh di Malaysia. Bangi: Fakulti Pengajian Islam UKM.

19. Mohd Hafiz Safiai & Ibnor Azli Ibrahim. 2018. Pendahuluan: kebitaraan balai cerap astronomi ASEAN: memacu keunggulan astrofiqh di Malaysia. Dlm. Ibnor Azli Ibrahim & Mohd Hafiz Safiai (pnyt.). Kebitaraan Balai Cerap Astronomi ASEAN: Memacu Keunggulan Astrofiqh di Malaysia, hlm. 1-3. Bangi: Fakulti Pengajian Islam UKM.

20. Mohd Hafiz Safiai & Ibnor Azli Ibrahim & Mohd Razlan Ahmad. 2018. Persamaan umum antara balai cerap astrofiqh di Malaysia dan balai cerap tamadun Islam. Dlm. Ibnor Azli Ibrahim & Mohd Hafiz Safiai (pnyt.). Kebitaraan Balai Cerap Astronomi ASEAN: Memacu Keunggulan Astrofiqh di Malaysia, hlm. 4-18. Bangi: Fakulti Pengajian Islam UKM.

21. Sharifah Shazwani Syed Mohamed, Ibnor Azli Ibrahim & Mohd Hafiz Safiai. 2018. Prospek pulangan ekonomi balai cerap astrofiqh di Malaysia. Dlm. Mohd Hafiz Safiai & Ibnor Azli Ibrahim (pnyt.). Kebitaraan Balai Cerap Astronomi ASEAN: Memacu Keunggulan Astrofiqh di Malaysia, hlm. 51-62. Bangi: Fakulti Pengajian Islam UKM.

22. Mohd Hafiz Safiai, Afiqah Nur Rajwani Ramli & Ibnor Azli Ibrahim. 2018. Kecemerlangan bahagian falak, Jabatan mufti negeri Sarawak dalam penyelidikan dan pendidikan ilmu falak. Proceedings of International Conference on Law and Islamic Jurisprudence (ICIJ 2018), pp. 32-42. Bangi: Fakulti Pengajian Islam UKM.

23. Ibnor Azli Ibrahim, Mohd Hafiz Safiai, Ezad Azraai Jamsari, Md Yazid Ahmad, Amir Husin Mohd Nor, Badlihisham Mohd Nasir & Aminudin Hehsan. 2017. Observatories in Malaysia: descendants of Islamic civilization superiority. International Journal of Civil Engineering & Technology, 8(12): 782-795 (Scopus).

24. Mohd Hafiz Safiai, Ibnor Azli Ibrahim, Ezad Azraai Jamsari, Badlihisham Mohd Nasir & Md Yazid Ahmad. 2017. Astrolabe as portal to the universe, inventions across civilizations. International Journal of Civil Engineering and Technology, 8(11): 609-619 (Scopus).

25. Mohd Hafiz Safiai & Ibnor Azli Ibrahim. 2017. Analisis Perbandingan Data Altitud Matahari Ketika Transit di Garisan Meridian Langit Tempatan. Prosiding Simposium Peradaban Islam 2.0: Ilmu dalam Kegemilangan Tamadun Islam, hlm. 39-52. Bangi: Institut Islam Hadhari, UKM.

26. Ibnor Azli Ibrahim & Mohd Hafiz Safiai. 2017. Modul Asas Kursus: Pengantar Astrofiqh & Kosmofiqh. Bangi: Fakulti Pengajian Islam, UKM.

27. Ibnor Azli Ibrahim, Nazrin Arsraf Zahrin & Mohd Hafiz Safiai. 2017. Cikgu Mohd Noor bin Mohd Yusof: aktivis falak, syariah dan kemasyarakatan. Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) VII: Ulama dan Pemikiran Wasatiyyah Nusantara, hlm. 457-466. Bangi: Fakulti Pengajian Islam, UKM.

28. Mohd Hafiz Safiai, Ibnor Azli Ibrahim, Ezad Azraai Jamsari, Mohd Yazid Ahmad, Badlishah Mohd Nasir. 2016. The continuity of astrolabe as a multipurpose astrofiqh instrument. International Journal of Applied Engineering Research, 11(9): 6081-6086 (Scopus).

29. Mohd Hafiz Safiai & Ibnor Azli Ibrahim. 2016. Tracing the history of astrolabe inventions across civilisations. Dlm. Mohammad Hashim Kamali, Osman Bakar, Daud Abdul-Fattah Batchelor & Rugayah Hashim (eds.). Islamic Perspectives on Science and Technology, hlm. 373-382. Singapore: Springer Science+Business Media.

30. Ros Maimunah Haji Yahya Zikri, Ibnor Azli Ibrahim, Mohd Hafiz Safiai & Sharifah Shazwani Syed Mohamed. 2016. Cerapan gerhana matahari (GMT) di Palembang, Indonesia dan simulasi menggunakan perisian Stellarium: Satu pengalaman. REFLEKTIKA Jurnal Keislaman IDIA Prenduan, 12(12): 107-126.

31. Ibnor Azli Ibrahim & Mohd Hafiz Safiai (pnyt). 2016. Prosiding Persidangan Antarabangsa Falak Di Dunia Islam. Kajang: Akademi Falak Malaysia.

32. Nurfida’iy Salahuddin, Ibnor Azli Ibrahim, Mohd Hafiz Safiai & Ros Maimunah Haji Yahya Zikri. 2016. Titik pergerakan dajjal secara geografi: Tafsiran Risale-I Nur berasaskan astronomi. Prosiding Persidangan Antarabangsa Falak Di Dunia Islam, hlm. 132-139. Kajang: Akademi Falak Malaysia.

33. Ros Maimunah Haji Yahya Zikri, Ibnor Azli Ibrahim, Mohd Hafiz Safiai & Nurfida’iy Salahuddin. 2016. Cerapan dan kepentingannya dalam aktiviti astrofiqh. Prosiding Persidangan Antarabangsa Falak Di Dunia Islam, hlm. 165-172. Kajang: Akademi Falak Malaysia.

34. Mohd Hafiz Safiai, Ibnor Azli Ibrahim, Sharifah Shazwani Syed Mohamed, Ros Maimunah Haji Yahya Zikri & Nurfida’iy Salahuddin. 2016. Prospek masa hadapan astrolab sebagai alat astrofiqh pelbagai guna di Malaysia. Prosiding Persidangan Antarabangsa Falak Di Dunia Islam, hlm. 173-178. Kajang: Akademi Falak Malaysia.

35. Sharifah Shazwani Syed Mohamed, Ibnor Azli Ibrahim, Mohd Hafiz Safiai, Mohd Ali Mohd Noor & Ros Maimunah Haji Yahya Zikri. 2016. Sumbangan balai cerap terhadap pembangunan ekonomi. Prosiding Persidangan Antarabangsa Falak Di Dunia Islam, hlm. 179-185. Kajang: Akademi Falak Malaysia.

36. Ibnor Azli Ibrahim, Mohd Hafiz Safiai & Ezad Azraai Jamsari. 2015. Functions of astrofiqh observatories in Malaysia in solving astrofiqh issues. Mediterranean Journal of Social Science, 6(1) Special Issue: 112-119 (Scopus).

37. Ibnor Azli Ibrahim & Mohd Hafiz Safiai. 2014. The role of amateur observatories in falak education in Malaysia. Mediterranean Journal of Social Science, 5(29): 40-48 (Scopus).

38. Mohd Hafiz Safiai, Ibnor Azli Ibrahim & Ezad Azraai Jamsari. 2014. Astrolab sebagai alat astrofiqh analog pelbagai guna. Prosiding Tamadun Islam & Tamadun Asia dan Hubungan Etnik, hlm. 91-98. Nilai: Pusat Pengajian Teras, Universiti Sains Islam Malaysia.

39. Mohd Hafiz Safiai, Ibnor Azli Ibrahim & Ezad Azraai Jamsari. 2014. Sejarah penciptaan dan fungsi astrolab sebagai alatan astrofiqh di Malaysia. Dlm. Mohd Roslan Mohd Nor & Khadher Ahmad (pnyt). Islam & Ketamadunan Melayu: Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat, hlm. 301-312. Kuala Lumpur: Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

40. Mohd Hafiz Safiai, Ezad Azraai Jamsari & Ibnor Azli Ibrahim. 2014. Malaysian observatories and those of the Islamic civilization era: General similarities. Middle-East Journal of Scientific Research, 20(12): 2164-2171 (Scopus).

41. Ibnor Azli Ibrahim, Mohd Razlan Ahmad & Mohd Hafiz Safiai. 2013. Astrofiqh observatories in Malaysia: A continuation of Islamic astronomy from West Asia. International Journal of West Asian Studies, 5(2): 35-50.

42. Ibnor Azli Ibrahim, Mohd Razlan Ahmad, Mohd Hafiz Safiai & Wan Kamal Mujani. 2012. Islamic astronomy and the establishment of Al-Khawarizmi Complex in Malaysia. Advances in Natural and Applied Sciences, 6(3): 316-320 (Scopus).

43. Wan Kamal Mujani, Ibnor Azli Ibrahim & Mohd Hafiz Safiai. 2012. Observatories in Islamic history. Advances in Natural and Applied Sciences, 6(8): 1370-1373 (Scopus).

  Bidang penyelidikan utama beliau meliputi topik seperti berikut:

  1. Penggunaan Parameter Altitud Matahari -18º Bagi Penentuan Waktu Subuh dan Implikasinya Terhadap Sosio Ibadah (GUP-2020-068) – Ketua Projek
  2. Ketokohan Syeikh Abdullah Fahim dalam Perkembangan Pendidikan Islam dan Ilmu Falak Pada Awal Abad Ke-20 (RH-2020-003) – Penyelidik Bersama
  3. Adaptasi Astrolab Planisfera Berasaskan Projeksi Stereografi Kubah Samawi Tempatan (GGPM-2019-041) – Ketua Projek
  4. Pembinaan Garis Panduan Penentuan Hukum Makanan Berasaskan Plasma Darah Menurut Perspektif Sains dan Islam (FRGS/1/2019/SSI03/UKM/02/1) – Penyelidik Bersama
  5. Penerokaan Konsep dan Pembinaan Model i-SCP (Islamic Spiritual Combat Power) Bersendikan Kekuatan Tempur Ketenteraan Uthmaniyyah (GUP-2019-027) – Penyelidik Bersama
  6. Pembinaan Model Komprehensif Wakaf Bertempoh Bagi Kelestarian Pengurusan Wakaf di Malaysia (FRGS/1/2019/SS103/USIM/02/2) – Penyelidik Bersama
  7. Penyatuan Zon Waktu dan Takwim Hijri dalam Kalangan Negara Anggota Asean dan Kesannya Terhadap Sosio-Ibadah (DCP-2017-018/1) – Ketua Projek
  8. Kajian Kejituan Astrolab Tempatan Terhadap Waktu Solat, Transit Matahari di Garisan Khatulistiwa dan Arah Kiblat (GUP-2016-018) – Ketua Projek
  9. Pengubahsuaian Astrolab Mengikut Standard Malaysia Untuk Kegunaan al-Miqat di Alam Melayu (GUP-2015-013) – Penyelidik Bersama
  10. Pelestarian Sebuah Pemerintahan Stabil Berasaskan Sistem Ketenteraan dan Ekonomi Kerajaan Nasriyyah di Granada (GUP-2015-011) – Penyelidik Bersama

  PENGAJARAN

  Beliau kini mengajar dan menyelia pelajar berkaitan bidang kursus berikut:
  1. PPPG2962 Pengantar Astrofiqh & Kosmofiqh (Kursus Prasiswazah);
  2. PPPG2293 Falak Syarie (Kursus Prasiswazah);
  3. PPPG1123 Sejarah Perundangan Islam (Kursus Prasiswazah);
  4. PPPG1243 Falsafah Tasyri’ (Kursus Prasiswazah);
  5. PPPY1162 Fiqh Ibadat dan Munakahat (Kursus Prasiswazah) dan
  6. PPPY1172 Fiqh Muamalat dan Jinayat (Kursus Prasiswazah)