RESEARCH Fellow

DR. SHAMSUL AZHAR YAHYA

Line of Expertise: Politics & Leadership, Islamic Movement and Socio-Cultural

Qualification:

 1. Ijazah Sarjan Muda Usuluddin (Hadis) Universiti al-Azhar, Mesir
 2. Ijazah Sarjana Peradaban, Universiti Malaya, Kuala Lumpur
 3. Ijazah Doktor falsafah (Sejarah) Universiti Malaya, Kuala Lumpur

Current Position:

 1. Penyelaras Kursus RHRH2162

Office No.: 03-8921 7174

Email: hjshamsul@ukm.edu.my

 1. TRH20208 Government support towards environmental volunteering participation 3rd International Seminar on Islamic Civilisation (ISIC 2020), Alya Nasuha Abdul Rahman, Norshariani Abd Rahman, Shamsul Azhar Yahya
 2. TRH2018131Medicine and treatment of the prophet Muhammad pbuh: a study of Al-Jami` Al-Sahih (Sahih Al-Bukhari)
  9th International Symposium on Islam, Civilization and Science (ISICAS 2018),
  Jawiah Dakir, Muhammad Hilmi Jalil, Muhammad Masruri, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, A`dawiyah Ismail, Ahmad Irdha Mokhtar, Shamsul Azhar Yahya & Muhammad Arif Yahya
 3. TRH201715 Sahih Al-Bukhari Terjemahan & Pengajaran Hadis – Jilid 3 Jawiah Dakir, Muhammad Hilmi Jalil, Shamsul Azhar Yahya, Fariza Md Sham, Faisah ahmad Shah, Wan Zulkifli Wan Hassan, Mazlan Ibrahim, Haziyah Hussin, Muhammad Masruri, Muhammad Arif Yahya, Mohammad Fattah & Hussine Hangah
 4. TRH201718 Sahih Muslim: Terjemahan dan Pengajaran Hadis – jilid 1. Jawiah Dakir, Muhammad Hilmi Jalil, Shamsul Azhar Yahya, Fariza Md Sham, Faisah ahmad Shah, Wan Zulkifli Wan Hassan, Mazlan Ibrahim, Haziyah Hussin, Muhammad Masruri, Muhammad Arif Yahya, Mohammad Fattah & Hussine Hangah
 5. TRH201993 Sahih Muslim: Terjemahan dan Pengajaran Hadis. Jawiah Dakir, Muhammad Hilmi Jalil, Shamsul Azhar Yahya, Fariza Md Sham, Faisah ahmad Shah, Wan Zulkifli Wan Hassan, Mazlan Ibrahim, Haziyah Hussin, Muhammad Masruri, Muhammad Arif Yahya, Mohammad Fattah & Hussine Hangah
 6. TRH201717Sahih al-Bukhari : Terjemahan & Pengajaran Hadis – Jilid 1 Jawiah Dakir, Muhammad Hilmi Jalil, Shamsul Azhar Yahya, Fariza Md Sham, Faisah ahmad Shah, Wan Zulkifli Wan Hassan, Mazlan Ibrahim, Haziyah Hussin, Muhammad Masruri, Muhammad Arif Yahya, Mohammad Fattah & Hussine Hangah
 7. TPP20191973 Sahih al-Bukhari Kitab al-Maghazi: Terjemahan dan Pengajaran Hadis Ezad Azraai Jamsari, Jawiah Dakir, Shamsul Azhar Bin Yahya Mohd Rashidi Bujai, Muhammad Hilmi Jalil, Shamsul Azhar Yahya, A`Dawiyah Ismail, Muhammad Arif Yahya, Muhammad Masruri, Anwar Fakhri Omar, Hakim Zainal, Abdull Rahman Mahmood, Farid Mat Zain, Hakim Bin Zainal Muhammad Arif Bin Yahya  Muhammad Hilmi Bin Jalil.
 8. TRH201716Sahih al-Bukhari Terjemahan dan Pengajaran Hadis – Jilid 2 Jawiah Dakir, Muhammad Hilmi Jalil, Shamsul Azhar Yahya, Fariza Md Sham, Faisah ahmad Shah, Wan Zulkifli Wan Hassan, Mazlan Ibrahim, Haziyah Hussin, Muhammad Masruri
 9. TRH2018118 Sunan al-Nasa’i: Terjemahan dan Pengajaran Hadis. Jawiah Dakir, Shamsul Azhar Yahya, Muhammad Hilmi Jalil, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Ahmad Irdha Mokhtar, Faisal Ahmad Shah, Muammar Ghaddafi Hanafiah, Al Muslim Mustapa@Ab Rahim, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Muhammad Masruri
 10. TKK20171096 Ibn Khaldun Theory Principles And Concepts On Urban Planning Journal Design + Built, Nor Syafinaz Md Safar, Shamsul Azhar Yahya, Ismar Ms Usman, Abdul Halim Ismail
 11. TKK20161114 Kriteria kriteria perancangan bandar oleh Ibn Khaldun Journal Design+Built, Nor Syafinaz Md Safar, Shamsul Azhar Yahya, Ismar Ms Usman, Abdul Halim Ismail
 12. TPP2012590 The Importance, Ehtic and Issue on Interfaith Dialogue among Multi Racial Community Journal of Applied Sciences Research. Ismail Ibrahim, Mohd. Yusof Othman, Jawiah Dakir, Abdul Latif Samian, Mohd Safar Hasim, Zakaria Stapa, Noor Aziah Mohd Awal, Jaffary Awang, Ahmad Munawar Ismail, Muhammad Razak Idris, Shamsul Azhar,  Siti Maheran Binti Ismail @ Ibrahim
 13. TRH20202 Toleransi Agama Dan Keadilan Sosial Di Bosnia & Herzegovina Era Penguasaan Uthmaniyyah Abad Ke-15 Hingga Abad Ke-17M Jurnal Al-Tamaddun. Nur Ainul Basyirah Alias, Ermy Azziaty Rozali, Shamsul Azhar Yahya
 14. TST201365 Jati Diri Kebangsaan Dalam Kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Jurnal Hadhari Mohd. Yusof Othman, Jawiah Dakir, Abd. Latif Samian, Mohd. Safar Hasim, Noor Aziah Mohd Awal, Shamsul Azhar Yahya, Rosilawati Mohd. Hanapi, Noralina Omar, Mujahid Abu Bakar
 15. TRH201830 Tahalluf Siyasi Dalam Perjuangan Ikhwan Al-Muslimin Di Mesir, 1970-1981 Jurnal Hadhari, Shamsul Azhar Yahya,Mohammad Redzuan Othman, Abu Hanifah Haris
 16. TRH20156 Islamic Education and Level of Character Internalization of Secondary School Students in Malaysia
  Mediterranean Journal of Social Sciences,
  Jawiah Dakir, Mohd Yusof Hj Othman, Ab. Halim Tamuri, Zakaria stapa, Shamsul Azhar Yahya, Siti Maheran Ismail @ Ibrahim
 17. TRH201520 Effectiveness of Islamic Education on Indian Muallaf (Convert) in Selangor, Malaysia, The Turkish Onine Journal of Education Technology, Jawiah Dakir, Siti Rugayah Hj tibek, Fariza Md Sham, Mohd Yusof Hj. Othman, Azami Zaharin, Muhammad Hilmi Jalil Shamsul Azhar Yahya, Siti Maheran Ismail@Ibrahim & Muhammad Ikhwan Ismail
 18. TRH20185 The elements of knowledge, personality and motivation among teachers of Arabic language model in national schools of Malaysia The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET) Jawiah Dakir, Mohd Yusof Hj Othman, Zakaria Stapa, Ab Halim Tamuri, Muhammad Hilmi Jalil, Shamsul Azhar Yahya, Siti Maheran Ismail @ Ibrahim, Mujahid Abu Bakar
 19. TKK201689 Effectiveness Of Islamic Education On Indian Mualaf (Converts) In Selangor, Malaysia Turkish Online Journal of Educational Technology Jawiah Dakir, Siti rugayah Hj tibek, Fariza Md Sham, Mohd Yusof Hj. Othman, Azami Zaharin, Muhammad Hilmi Jalil Shamsul Azhar Yahya, Siti Maheran Ismail@Ibrahim & Muhammad Ikhwan Ismail
 20. TPP2013170 Modul Istitabah Jawiah Dakir, Mohd. Yusof Hj. Othman, Zakaria Stapa, Noor Aziah Mohd. Awal, Danial Zainal Abidin, Shamsul Azhar Yahya, Maheran ismail @ Ibrahim
 21. TPP20191292 Pemugaran Warisan Sejarah Ketenteraan Islam Menerusi Karya Sahih al-Bukhari (Kitab al-Maghazi) Ezad Azraai Jamsari, Jawiah Dakir, Mohd Rashidi Bujai, Muhammad Hilmi Jalil, Anwar Fakhri , Zamri Ab Rahman, Shamsul Azhar, Hakim, Mohd Izani, Adawiyah, Abdull Rahman, Muhamad Aidil, Muhammad Arif, Farid Zain, Ermy Azziaty, Ibnor Azli, Muhammad Masruri
 1. Pemugaran Warisan Sejarah Ketenteraan Islam Menerusi Karya Sahih Al-Bukhari: Terjemahan Kitab Al-Maghazi. 01/05/2017 -30/04/2019
 2. Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim: Terjemahan dan Fawaâid. 01/02/2015 -31/01/2017
 3. Pembinaan Indikator Pengukuran Status Mualaf India di Selangor .01/12/2012 -30/11/2013
 4. Pembinaan Indikator Pengukuran Status Mualaf Cina di Selangor. 01/12/2012 -30/11/2013
 5. Pembinaan Modul Pemurnian Aqidah & Istitabah: Ke Arah Pencegahan Gejala Murtad. 01/07/2011-30/06/2012
 6. Disiplin Peradaban Islam Asas Pemerkasaan Ilmu.15/06/2015-30/09/2016
 7. Memperkasakan Penyelidikan dalam Peradaban Islam 01/04/2014 -31/03/2015
 8. Lonjakan Penyelidikan Dalam Peradaban Islam.01/01/2013-31/12/2013
 9. Keberkesanan Pendidikan Islam dalam Pendidikan Kebangsaan 01/02/2011-31/01/2012
 10. Program Pembangunan Insan kepada saudara baru (Mualaf): Kajian Terhadap Komuniti Saudara Baru di Lembah Klang. 01/10/2012-31/03/2015
 11. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia: Penerokaan Dan Anotasi Nas Syarak (Al-Quran Dan Al-Sunah) Sebagai Asas Enakmen.08/08/2011 -08/02/2013
 12. Islamic Environmental Ethics: Addressing The Phenomenon Of Consumer Culture In Malaysia .01/11/2013 -30/04/2016         
 13. Pemerkasaan Program j-QAF dalam Transformasi Sistem Pendidikan Islam Malaysia: Pelaksanaan, Pengurusan dan Keberkesanaan . 01/08/2012 -23/01/2015              
 14. Sains dalam A-Quran.     01/08/2011 -31/07/2014
 15. Pengukuran Jati Diri Kebangsaan Di Kalangan Kakitangan UKM Pelbagai Kategori 01/06/2011 -31/05/2014
 16. Dialog Antara Agama Di Malaysia: Epistemologi, Pendekatan Dan Amalan                01/06/2011 -31/05/2014            
 17. Bahasa Melayu: Pengantarabangsaan (Projek Penterjemahan) 15/07/2009                31/12/2012
 18. Manhaj Islam Hadhari .15/07/2009 -31/03/2011
 1. LMCW2163 ( Titas)
 2. LMCR1152 (Dialog Peradaban)
 3. RHRH2162 (Peradaban Islam)
error: Content is protected !!