Alhamdulillah, Forum Kursi Sheikh Abdullah Fahim – “Bon Odori: Pesta Keagamaan atau Hanya Hiburan? teah berjaya diadakan dengan jayanya.
Terima Kasih kepada semua yang mengjayakan program ini
Panel:
1.YBRS. PROF. MADYA IR. DR. NAZRUL ANUAR NAYAN
Felo Kanan Bersekutu, Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia
2.YBRS. DR. YUSRI MOHAMAD RAMLI
Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
Moderator:
YBRS. Ts. DR. FARAH AYUNI MOHD HATTA
Felo Penyelidik, Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia
error: Content is protected !!