Associate Senior Fellow

PROF. MADYA DATO’ DR. MOHD IZHAR ARIFF MOHD KASHIM

Line of Expertise: Contemporary Fatwa; Islamic Jurisprudence of Dietary and Contemporary Consumerism

Qualification:

Phd Fiqh Fatwa Makanan dan Kepenggunaan Semasa. 2013. Syariah. UKM.

Sarjana Fiqh Politik Islam. 2006. Syariah, UKM.

BA (Hons) Kuliah Syariah & Undang-undang. 2003. Al-Azhar Mesir.

Dip. Syariah & B. Arab. 2002. Kolej Badaruddin, Damascus, Syria.

Current Position: 

Ketua Jaringan Industeri dan Komuniti Fakulti Pengajian Islam UKM.

Felo Bersekutu Institut Islam hadhari, UKM.

Office No.: 03-8921 3522

Email: izhar@ukm.edu.my