Associate Senior Fellow

PROF. MADYA DR. ROZIAH SIDIK @MAT SIDEK

Line of Expertise: History and Philosophy of Islamic Science; Islamic History and Civilization

Qualification:
Sm.P.I.(Kep.), Dip.Pend.(UKMalaysia), M.Litt. (Edinburgh), Ph.D (Malaya)

Current Position: Pengarah Pusat Jaminan Kualiti UKM

Office No.: 03-8921 5563

Email: roziah@ukm.edu.my

Roziah Sidik @ Mat Sidek and Rozita Mustapha. 2016. Values in Islamic Science. International Journal of Business and Social Science. Vol. 7, No. 9; September. Pp. 55 – 62

UKM-DIPM-017-2011 – Pemeribumian Sains Dalam Tamadun Islam  

UKM-GUP-2011-105 – Penjanaan Inovasi Sains Tabi’i Islam Menerusi Dialog Antara Tamadun

GUP-2015-015- Implikasi Pembangunan Teknologi Robotik kepada Perkembangan Sains dan Teknologi dalam Tamadun Islam

FRGS/1/2016/SSI05/UKM/02/1 – Model Terapi Muzik dalam Perubatan berteraskan Amalan Perubatan Tamadun Islam

FRGS/1/2012/SSI05/UKM/02/1 – Model Interaksi Antara Tamadun Berpusatkan Nilai Teras Tamadun Islam

PPPJ3633 Sejarah Kesenian Islam

PPPC6743 Sejarah Sains Tabii Islam

RHRH6012 Peradaban Islam