JANA@UKM

 Sumber Pendapatan dan Kekayaan Berterusan untuk UKM

BAHAGIAN PEMBANGUNAN PENJANAAN PENDAPATAN

TIMBALAN PENGARAH EKSEKUTIF (PEMBANGUNAN PENJANAAN PENDAPATAN)
03 - 8921 3955
tpe_pendapatan@ukm.edu.my

NASYWA SAHROZI
PEGAWAI PEMBANGUNAN PENDAPATAN
03 - 8921 5025
nasywasahrozi@ukm.edu.my

DAYANG NURAINI ROSLI
PEGAWAI PEMBANGUNAN PENDAPATAN
03 - 8921 5025
dayang.nur@ukm.edu.my

MOHAMAD AFIQ ISMAIL
PENOLONG PEGAWAI TADBIR
03 - 8921 5025
afiq@ukm.edu.my

MUHAMMAD FAIZ ZAKARIA
PEMBANTU TADBIR (P/O)
03 - 8921 5025
faiz@ukm.edu.my