JANA@UKM

 Sumber Pendapatan dan Kekayaan Berterusan untuk UKM

PENGURUSAN JANA@UKM

 

PROF. DR. NORHAMIDI MUHAMAD

PRO-NAIB CANSELOR (PENJANAAN & PRASARANA)/

PENGARAH EKSEKUTIF 

03 8921 4595
pro-vc.jana@ukm.edu.my/
norhamidi@ukm.edu.my

 

 DR. MUSTAZAR MANSUR

TIMBALAN PENGARAH EKSEKUTIF 

(PENGURUSAN FASILITI & DIGITAL)

03 8921 5301
tpe_fasiliti@ukm.edu.my

 

PROF. MADYA. AR. DR. MOHD FARID MOHAMED

TIMBALAN PENGARAH EKSEKUTIF 

(STRATEGI PEMBANGUNAN HARTANAH)

03 8921 3016
tpe_hartanah@ukm.edu.my

 

 

TIMBALAN PENGARAH EKSEKUTIF 

(PEMBANGUNAN PENDAPATAN )

03 8921 –
@ukm.edu.my
 
 
 

 

DR. ROSMA AYU HARUN

KETUA PENTADBIRAN

03 8921 4583
ayu77@ukm.edu.my