INSTITUT KAJIAN ETNIK β€’ 𝘐𝘯𝘴𝘡π˜ͺ𝘡𝘢𝘡𝘦 𝘰𝘧 𝘌𝘡𝘩𝘯π˜ͺ𝘀 𝘚𝘡𝘢π˜₯π˜ͺ𝘦𝘴

 

Makanan Tradisional: Pengalaman dari Kuliah Lapangan dan Penelitian Antropologi

Author: Hafid Fahlefi
Year: 2020
Title: Makanan tradisional: pengalaman dari kuliah lapangan dan penelitian antropologi
UKM Ethnic Studies Paper Series No. 65 (September)
ISBN: 978-967-0741-62-8

Makanan adalah salah satu daripada tiga keperluan utama manusia, iaitu makanan dan pakaian. Selain menjadi keperluan manusia utama, makanan adalah budaya. Mana-mana makanan digunakan sebagai makanan oleh manusia, cara memprosesnya, melayani, dan memakannya, semuanya diatur dalam budaya dan melalui pengesahan budaya. Kebudayaan menentukan makanan apa yang boleh digunakan sebagai makanan atau budaya menjadikan klasifikasi makanan tradisional, budaya menentukan cara memproses makanan, dan budaya juga menentukan bagaimana makanan dihidangkan. Itulah sebabnya dalam pelbagai budaya dan kumpulan etnik kita mencari pelbagai jenis makanan dan pemprosesan makanan yang berbeza.

Kertas ringkas ini cuba menggambarkan makanan dan pemprosesan makanan di beberapa kawasan Minangkabau di Sumatera Barat dan Karo di Sumatera Utara. Kertas kerja ini bukan hasil penyelidikan penulis secara bebas, tetapi hasil dari pengalaman penulis dalam menghadiri beberapa kerja lapangan (fieldwork) bersama dengan pensyarah dan pengalaman dalam mengikuti penyelidikan pensyarah. Kerja lapangan dijalankan bukan sahaja untuk melatih para pelajar untuk melihat kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat secara langsung, tetapi juga untuk melatih menggunakan kaedah kualitatif, dengan teknik pemerhatian dan wawancara.

Click here to see full list of UKM Ethnic Studies Paper Series