Hubungi Kami

Pengurus
Kursi Wakaf Sheikh Othman Sarawak
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan

Tel: +603 8921 5622
Faks: +603 8921 3185
e-Mel: kursisos@ukm.edu.my