Jawatankuasa Pemegang Amanah

KURSI SHEIKH OTHMAN SARAWAK

TS. DATO’ DR. MOHD EKHWAN BIN HJ. TORIMAN
Pengerusi Jawatankuasa Pemegang Amanah/Naib Canselor
Universiti Kebangsaan Malaysia
DATO SRI HAJI MOHAMAD ABU BAKAR BIN MARZUKI
Timbalan Setiausaha
Kerajaan Negeri Sarawak
DATU HAJI MISNU BIN HAJI TAHA
Yang Dipertua
Majlis Islam Sarawak
DATU HAJI KIPLI BIN HAJI YASSIN
Mufti
Kerajaan Negeri Sarawak
DATU HAJI ABG MOHD. SHIBLI BIN HAJI ABG MOHD. NAILIE
Pengurus Besar
Tabung Baitulmal Sarawak
DATO’ DR. WAN KAMAL BIN MUJANI
Pro Naib Canselor
(Strategi dan Pembangunan Korporat)
Universiti Kebangsaan Malaysia
MOHD AZLI BIN MOHD KASIRUN
Bendahari
Universiti Kebangsaan Malaysia
MADYA DR. AHMAD SUNAWARI BIN LONG
Dekan
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
TS. DR. FAIZAL BIN MOHAMED
Pengarah
Yayasan Canselor
Universiti Kebangsaan Malaysia
MADYA DR. AZMUL FAHIMI BIN KAMARUZAMAN
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia