Jawatankuasa Pemegang Amanah

KURSI WAKAF SHEIKH OTHMAN SARAWAK

Pengerusi

Pengerusi

YBhg. Profesor Dato’ Gs. Ts. Dr. Mohd Ekhwan Hj. Toriman
Naib Canselor
Universiti Kebangsaan Malaysia
Ahli Jawatankuasa

Ahli Jawatankuasa

YBHG. DATUK HAJI MISNU HAJI TAHA
Yang DiPertua
Majlis Islam Sarawak
Ahli Jawatankuasa

Ahli Jawatankuasa

YBHG. DATO’ SRI HAJI MOHAMAD ABU BAKAR MARZUKI
Setiausaha
Kerajaan Negeri Sarawak
Ahli Jawatankuasa

Ahli Jawatankuasa

YBHG. SS. DATU HAJI KIPLI BIN HAJI YASSIN
Mufti
Kerajaan Negeri Sarawak
Ahli Jawatankuasa

Ahli Jawatankuasa

YBHG. DATU HAJI ABANG MOHD. SHIBLI HAJI ABANG MOHD. NAILIE
Pengurus Besar
Tabung Baitulmal Sarawak
Ahli Jawatankuasa

Ahli Jawatankuasa

YBHG. PROF. DATO’ DR. WAN KAMAL MUJANI
Timbalan Naib Canselor
(Hal Ehwal Penyelidikan & Inovasi)
Universiti Kebangsaan Malaysia
Ahli Jawatankuasa

Ahli Jawatankuasa

YBRS. ENCIK MOHD. AZLI MOHD. KASIRUN
Bendahari
Universiti Kebangsaan Malaysia
Ahli Jawatankuasa

Ahli Jawatankuasa

YBRS. PROF. MADYA DR. AHMAD SUNAWARI LONG
Dekan
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
Ahli Jawatankuasa

Ahli Jawatankuasa

YBRS. PROF. TS. DR. FAIZAL MOHAMED
Pengarah
Yayasan Canselor
Universiti Kebangsaan Malaysia
Ahli Jawatankuasa

Ahli Jawatankuasa

YBRS. PROF. MADYA DR. AZMUL FAHIMI KAMARUZAMAN
Profesor Madya
Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia