Jawatankuasa Pengurusan

KURSI WAKAF SHEIKH OTHMAN SARAWAK

Pengurus Kursi

Pengurus Kursi

Dr. Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari
Pensyarah Kanan
Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia