Jabatan Mikrobiologi & Imunologi Perubatan

 Fakulti Perubatan UKM

Misi & Visi Jabatan

 


MISI JABATAN

Jabatan kami berazam untuk mencapai kecemerlangan dalam penyelidikan, perkhidmatan dan latihan dengan menggunakan tenaga kerja yang bermotivasi tinggi, inovatif dan berdedikasi. Jabatan ini juga ingin mempromosikan mikrobiologi dan imunologi dengan berinteraksi bersama rakan-rakan dalam dan luar negara, serta menjalankan penyelidikan kolaboratif.

VISI JABATAN

Untuk menjadi peneraju dalam penyelidikan terkini, khidmat diagnostik dan pendidikan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.