Jabatan Mikrobiologi & Imunologi Perubatan

 Fakulti Perubatan UKM

Perkhidmatan Klinikal & Diagnostik


Di samping tugas-tugas akademik dan penyelidikan,  ahli pensyarah di jabatan ini turut terlibat dalam perkhidmatan klinikal dan diagnostik di bawah Gugusan Mikrobiologi, Jabatan Perkhidmatan Makmal Diagnostik (JPMD).


Berikut adalah senarai nama pensyarah yang terlibat:

UnitPensyarah Terlibat
Bakteriologi (JPMD)1. Prof. Madya Dr. Ramliza Ramli (Ketua Unit) >>Hubungi
2. Dr. Zalina Ismail >>Hubungi
3. Datin Dr. Anita Sulong >>Hubungi
Virologi-Serologi (JPMD)Dr. Siti Norlia Othman (Ketua Unit) >>Hubungi
Kultur Tisu (JPMD)1. Dr. Umi Kalsom @ Satariah Ali (Ketua Unit) >>Hubungi
2. Dr. Wong Kon Ken >>Hubungi
Mikologi (JPMD)1. Prof. Madya Dr. Ding Chuan Hun (Ketua Unit) >>Hubungi
2. Prof. Madya Dr. Tzar Mohd Nizam Khaithir >>Hubungi
Imunologi (JPMD)Prof. Madya Dr. Asrul Abdul Wahab (Ketua Unit) >>Hubungi
Biologi Molekul (JPMD)1. Prof. Madya Datin Dr. Noor Zetti Zainol Rashid (Ketua Unit) >>Hubungi
2. Dr. Muttaqillah Najihan Abdul Samat >>Hubungi
Penyediaan Media (JPMD)Prof. Madya Dr. Alfizah Hanafiah (Ketua Unit) >>Hubungi