Hubungi Kami

SEKRETARIAT NADWAH ULAMA NUSANTARA
Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor