Objektif

  • Menyediakan wadah bagi ilmuwan dan agamawan Islam di Nusantara untuk membincangkan isu-isu kontemporari berkaitan naskhah ulama Melayu dalam pelbagai disiplin ilmu khususnya berkaitan pembangunan ekonomi umat Islam di Malaysia. Menyediakan medium percambahan dan perkongsian ilmu dalam kalangan ahli akademik UniSZA, cendekiawan luar yang terlibat.
  • Berkongsi peranan, ilmu, pemikiran dan pengalaman ulama silam dalam pelbagai bidang disiplin ilmu;
  • Membincang dan mencari formula terbaik dalam membina masyarakat Malaysia pada masa akan datang; dan
  • Menghasil sebuah blue Print berkaitan dengan pembangunan masyarakat Islam Malaysia yang mapan fasa masa akan datang.