Penganjur

PUSAT KAJIAN BAHASA ARAB DAN TAMADUN ISLAM (ArabIC)
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK DAN KETAMADUNAN MELAYU ISLAM (INSPIRE)
UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UniSZA)