Kertas Kerja

Tema-tema kertas kerja persidangan adalah seperti berikut:


📚 Islam di Terengganu
📚 Keilmuan, Pendidikan dan Pemikiran Ulama Nusantara
📚 Jaringan Ulama Nusantara
📚 Epistemologi Islam
📚 Kajian Manuskrip
📚 Sains dan Teknologi
📚 Zakat, Wakaf dan Muamalat Islam
📚 Dakwah dan Perkembangan Islam
📚 Perundangan dan Tatanegara
📚 Kesenian Bahasa dan Kesusasteraan
📚 Perubatan dan Kesihatan
📚 Politik dan Patriotisme
📚 Filantropi Islam
 

Kertas kerja terpilih berpeluang untuk diterbitkan dalam jurnal-jurnal berikut dengan bayaran tambahan bagi yuran penerbitan:

✒️ Islamiyyat: Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam (WOS ESCI, MyCite)
✒️ Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari (MyCite)
✒️ International Journal of West Asian Studies (MyCite)
✒️ BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences (MyJurnal)
✒️ International Journal of Islamic Products and Malay Civilization (MyJurnal)
✒️ Al-Anwar Jurnal Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah (MyJurnal)