Penyertaan

Peserta yang terlibat adalah seramai 300 orang yang terdiri daripada:

Kakitangan UniSZA (Akademik & Bukan Akademik)
Para Pelajar UniSZA
Ahli Akademik IPTA & IPTS
Penjawat Awam Persekutuan & Negeri
Orang Awam & Masyarakat Sekitar