Pusat Pemerkasaan Remaja

Selamat Datang ke Laman Web Perkasa

SAHABAT PERKASA

Sebuah organisasi yang komited untuk memastikan pertumbuhan dan peningkatan menyeluruh bagi setiap ahli dalam pelbagai aspek

Belia Diperkasa, Negara Berwawasan

Sahabat PERKASA UKM

Sahabat PERKASA UKM adalah sebuah organisasi yang komited untuk memastikan pertumbuhan dan peningkatan menyeluruh bagi setiap ahli dalam pelbagai aspek dengan tumpuan utama ke arah memupuk sifat kemanusiaan, kepakaran korporat, kemahiran kepimpinan dan merangka persefahaman kolektif. Matlamat kami adalah untuk membimbing individu bagi pembangunan peribadi yang melangkaui kejayaan yang sementara dengan membina laluan untuk kejayaan masa depan. Melalui penerapan kepentingan nilai-nilai kemanusiaan, kepakaran korporat dan kecekapan kepimpinan, Sahabat PERKASA UKM berusaha untuk membentuk pemahaman harmoni dalam kalangan ahli, mencipta sebuah komuniti yang penuh dengan empati.

Misi

SAHABAT PERKASA UKM menyediakan platform dinamik bagi memupuk bakat dan minat belia berisiko atau B40. Melalui program-program yang dirancang secara teliti yang merangkumi aspek pendidikan, sosial, keusahawanan, kesihatan dan pembinaan sahsiah, kami bercita-cita untuk membentuk individu secara holistik.

Visi

SAHABAT PERKASA UKM tetap kukuh dalam komitmennya untuk membentuk dan membimbing belia berisiko atau B40 menjadi individu yang proaktif, empati dan bijak yang memberi sumbangan yang signifikan dalam transformasi negara kita.

  1. Memberikan pendedahan awal kepada golongan belia berisiko atau B40 merentasi aspek kemahiran sosial dan keusahawanan melalui bimbingan yang dikendalikan oleh pakar industri.   
  2. Menyediakan sokongan holistik untuk merangsang perkembangan psikologi positif dalam kalangan belia berisiko atau B40 untuk pengawalan emosi dan mental yang baik.
  3. Memainkan peranan penting dalam memperluaskan jaringan sosial dan profesional golongan belia berisiko atau B40 dengan menghubungkan mereka dengan peluang dan perkongsian industri luar.
  1. Perkembangan Psikologi Positif: Dengan menyokong perkembangan psikologi yang positif, Sahabat PERKASA UKM menyumbang kepada kesejahteraan mental belia yang berisiko. Sokongan ini memainkan peranan penting dalam membentuk pemikiran positif dan pandangan hidup
  2. Hubungan dengan Industri: Penekanan untuk meningkatkan hubungan antara belia berisiko dan industri luar menunjukkan fokus dalam mencipta peluang bagi mereka. Hubungan ini dapat membuka ruang kerjasama pada masa hadapan dan prospek pekerjaan.
  3. Pembangunan Holistik: Melalui pelbagai program merangkumi pendidikan, penglibatan sosial, keusahawanan, kesihatan dan pembinaan sahsiah, kelab berusaha untuk pembangunan secara holistik. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk individu yang berkebolehan membuat sumbangan bermakna kepada masyarakat.

Kami mengalu-alukan ahli baru setiap tahun semasa Minggu Minggu Minggu Persatuan Pelajar (M3P) atau Minggu Persatuan Pelajar pada awal setiap tahun akademik.

Untuk menjadi sebahagian daripada komuniti dinamik kami, individu yang berminat boleh melawat gerai pendaftaran kami yang ditetapkan semasa Minggu Persatuan Pelajar (M3P). Pasukan kami yang berdedikasi akan berada di sana untuk memberikan maklumat terperinci mengenai kelab, misinya, dan pelbagai program transformatif yang kami tawarkan.

Proses pendaftaran direka bentuk untuk menjadi inklusif dan boleh diakses. Individu akan dibimbing melalui langkah-langkah yang diperlukan, memastikan kemasukan yang lancar dan mesra ke kelab. Semasa pendaftaran, bakal ahli boleh menyatakan minat dan aspirasi khusus mereka, membolehkan kami menyesuaikan penglibatan dan pengalaman mereka dalam bahagian kelab agar sesuai dengan matlamat individu mereka.