Pusat PERMATA@Pintar Negara, UKM

 Inspiring Futures, Nurturing Possibilities

Penolong Jurutera

Encik Saifullah bin Mohd Jamil