Support Staff

Puan Nurul Fatin Ameerah Suwito

Puan Norehan Jamaluddin

 •  
 •  03-8921 5205
 •  norehan@ukm.edu.my
 • Penolong Pegawai Sains

  Makmal Perkembangan Kanak-Kanak
  Bilik Sumber dan Alat Ujian
  Bilik Terapi Seni

Puan Saifuranazzatul Sasnizawati Saad

 •  
 •  03 8921 5205
 •  s_niezasaad@ukm.edu.my
 • Penolong Pegawai Sains

  Makmal Perkembangan Kanak-Kanak
  Bilik Sumber dan Alat Ujian
  Bilik Terapi Seni

Encik Mohd Aiman Rosli

 •  
 •  03-8921 3596
 •  aimnrsli@ukm.edu.my
 • Penolong Pegawai Sains

  PKPK Aras 6 - Makmal Kaunseling Individu & Kelompok
  Makmal Tayangan dan Pemerhatian

Encik Muhamad Faiz Mohd Zawawi

 •  
 •  03-8921 3960
 •  faiz_zawawi@ukm.edu.my
 • Penolong Pegawai Sains

  PsiTra Klinik Psikologi dan Konsultasi
  Makmal Pengurusan Stress @ Ruang Sejahtera
  Makmal Kognitif

Encik Saiful Shahnaz Mohd Shah

 •  
 •  03 8921 5210
 •  shahnaz@ukm.edu.my
 • Sekretariat Prasiswazah

  Program Pembangunan Manusia

Puan Noor Shamarul Shaari

 •  
 •  03 8921 5264
 •  n_sham@ukm.edu.my
 • Sekretariat Prasiswazah

  Program Psikologi
  Program Kerja Sosial

Encik Mohammad Hafizudin bin Malis @ Iris

 •  
 •  03-8921 5210
 •  hafiz95@ukm.edu.my
 • Sekretariat Siswazah - Doktor Falsafah, Sarjana Falsafah (Penyelidikan), Sarjana Sains Sosial (Kerja Kursus)

  Program Psikologi
  Program Kerja Sosial
  Program Pembangunan Manusia

Puan Dayang Afeqah binti Awang Abd Rahman