Pusat Pembangunan Profesional & Kepimpinan

Pusat Pembangunan Profesional & Kepimpinan

Pelaksana

Puan Kartini Mahadis


Puan Rabiah Ab Rashid


Cik Juriah Mhd Sarif


Encik Mohamad Rafidzi Md Yusof


Encik Mohd Fauzi Parmin


Puan Ruhil Haryati Abdul Karim


Encik Muhammad Izzat Fakhri Ikhsan


Mohd Fikri Khairuddin bin Abu Bakar


Cik Filza Fazasha Suhni


Puan Durratol Hannani Ahmed Zainudin


Encik Bahari Imam


Puan Jemaah Yaakob


Puan Siti Arbayah Md Dolah


Encik Mohamad Abadi Hamin


Cik Norzamrizan Razihan

  •  
  •  03-8921-5555
  •