Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembangunan Profesional & Kepimpinan

Pelaksana

Puan Kartini Mahadis


Puan Rabiah Ab Rashid


Cik Juriah Mhd Sarif


Encik Mohamad Rafidzi Md Yusof


Encik Mohd Fauzi Parmin


Encik Mohd Khairul Annas Ahmad


Puan Ruhil Haryati Abdul Karim


Encik Muhammad Izzat Fakhri Ikhsan


Mohd Fikri Khairuddin bin Abu Bakar


Puan Durratol Hannani Ahmed Zainudin


Encik Bahari Imam


Puan Jemaah Yaakob


Puan Siti Arbayah Md Dolah


Encik Mohamad Abadi Hamin


Cik Norzamrizan Razihan