Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembangunan Profesional & Kepimpinan

Pengurusan

Prof. Madya Dr. Rohayu Abdul Ghani

  • 03-89213168
  • pghprofesional@ukm.edu.my

Prof. Madya Dr. Mohd Zakree Ahmad Nazri


Dr. Hj. Zulkafli Amat


Puan Nurul Ainny Omar


Encik Mohd Anwar Sulong


Puan Siti Nora Mhd Isa