Bagaimana mendapatkan laporan penilaian penceramah dan fasilitator?

Laporan penilaian penceramah dan fasilitator hanya boleh dicapai oleh urusetia latihan yang melantik penceraah dan falitator berkenaan menerusi menu laporan yang hanya dipaparkan untuk urusetia. Hanya penceramah dan fasilitator yang mendapat markah purata lebih dari 4.00 sahaja yang boleh dilantik semula.

Categories: PENTADBIR, PESERTA KURSUS, URUS SETIA