Hubungi Kami


Pejabat Pembangunan Mahasiswa dan Perhubungan Alumni
Aras 7 Bangunan Pusanika
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor

Tel : 03-8921 4698/4702/3194 | E-mel : alumni@ukm.my