GARIS PANDUAN

 

 

 

GARIS PANDUAN ANUGERAH ALUMNI CEMERLANG JUBLI EMAS UKM

 

 

1.0 PENGENALAN

Sempena sambutan UKM ke-50 pada tahun 2020, Pusat Perhubungan Alumni UKM dengan kerjasama Majlis Alumni UKM bercadang untuk mewujudkan Anugerah Alumni Cemerlang. Tujuan anugerah ini diwujudkan adalah untuk menghargai dan mengiktiraf alumni-alumni UKM yang cemerlang dan berjaya. Kejayaan alumni merupakan cerminan alma maternya.

 

2.0 CADANGAN KATEGORI

Mesyuarat Alumni-UKM Bersama Penolong Dekan HEPA BIL.2/2019 pada 20 Oktober 2019 telah mengenalpasti beberapa kategori yang berpotensi untuk dijadikan kategori bagi anugerah ini. Antara cadangan mesyuarat tersebut adalah seperti berikut:

 

2.1 Anugerah Tokoh Alumni Cemerlang

2.2 Anugerah Alumni Cemerlang Alumni-Staf UKM

2.3 Anugerah Alumni Cemerlang Antarabangsa

2.4 Anugerah Alumni Cemerlang Korporat

2.5 Anugerah Alumni Cemerlang Kakitangan Awam

2.6 Anugerah Alumni Cemerlang Ahli Akademik

2.7 Anugerah Alumni Cemerlang Badan Beruniform

2.8 Anugerah Alumni Cemerlang Keusahawanan

2.9 Anugerah Alumni Cemerlang Kesukanan

2.10 Anugerah Alumni Cemerlang Siasah

2.11 Anugerah Alumni Cemerlang NGO/Sukarelawan

2.12 Anugerah Alumni Cemerlang Keseniaan & Kebudayaan

2.13 Anugerah Alumni Cemerlang Dermawan

 

3.0 SYARAT PENYERTAAN

 

3.1 Pencalonan anugerah ini terbuka kepada semua alumni UKM. Alumni UKM didefinisikan sebagai semua graduan lepasan UKM yang berdaftar dan menamatkan pengajian dengan jayanya program pengajian dan kursus yang diluluskan oleh Senat UKM.

3.2 Calon mencapai kejayaan yang cemerlang mengikut kategori khusus bagi setiap kategori yang ditetapkan.

3.3 Calon masih secara aktif berkhidmat/terlibat dalam kecemerlangan bidang yang berkaitan sehingga Disember 2020.

3.4 Calon tidak pernah disabit sebarang kesalahan tatatertib/jenayah.

3.5 Calon tidak pernah diisytihar muflis/bankrap.

 

4.0 KRITERIA PEMILIHAN

 

4.1 Anugerah Tokoh Alumni Cemerlang

 

4.2 Anugerah Alumni Cemerlang Alumni-Staf UKM

 

4.3 Anugerah Alumni Cemerlang Ahli Akademik

 

4.4 Anugerah Alumni Cemerlang Antarabangsa

 

4.5 Anugerah Alumni Cemerlang Korporat

 

4.6 Anugerah Alumni Cemerlang Kakitangan Awam

 

4.7 Anugerah Alumni Cemerlang Badan Beruniform

 

4.8 Anugerah Alumni Cemerlang Keusahawanan

 

4.9 Anugerah Alumni Cemerlang Sukan

 

4.10 Anugerah Alumni Cemerlang Siasah

 

4.11 Anugerah Alumni Cemerlang NGO/Sukarelawan

 

4.12 Anugerah Alumni Cemerlang Kesenian & Kebudayaan

 

4.13 Anugerah Alumni Cemerlang Dermawan

 

 5.0 PROSES PENCALONAN

 

5.1 Pencalonan boleh dilakukan menggunakan borang rasmi anugerah Alumni UKM secara atas talian oleh calon sendiri, penyokong atau Majlis Alumni UKM.

5.2 Setiap pencalonan perlu disertakan dengan bahan bukti seperti keratan/salinan media cetak, rakaman, tapak web, sijil, surat dan lain-lain.

5.3 Calon boleh dicalonkan untuk lebih dari satu kategori anugerah.

5.4 Calon tidak boleh memenangi lebih daripada satu kategori anugerah dalam mana-mana tahun kalendar dan tidak boleh memenangi kategori anugerah yang sama lebih daripada sekali.

 

6.0 PROSES PEMILIHAN

 

6.1 Proses saringan akan dilakukan oleh panel penilai yang dilantik.

6.2 Pemilihan penerima Anugerah Alumni Cemerlang UKM akan dibuat oleh mesyuarat Jawatankuasa Anugerah Alumni UKM Cemerlang Tahun 2020 yang akan dipengerusikan Timbalan Naib Canselor Hal-Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat UKM.

6.3 Penilaian dan keputusan Jawatankuasa Anugerah Alumni UKM Cemerlang Tahun 2020 adalah muktamad.

 

 7.0 HADIAH

 

Hadiah yang dicadangkan untuk setiap kategori adalah:

7.1 Plak

7.2 Buku Mewah

7.3 Sijil Anugerah

 

8.0 TARIKH TUTUP PENCALONAN

 

31 Mac 2021

 

9.0 URUS SETIA

 

Urus setia bagi Anugerah Alumni Cemerlang Jubli Emas UKM adalah:

Pusat Perhubungan Alumni UKM

Aras 7 Bangunan Pusanika

Universiti Kebangsaan Malaysia

43600 UKM Bangi

03-8921 5163/4702

anugerahalumniukm@gmail.com

 

Muat turun : GARIS PANDUAN ANUGERAH ALUMNI CEMERLANG

Muat turun : BORANG PENCALONAN ANUGERAH ALUMNI CEMERLANG