ALUMNI DI FAKULTI

Program Bicara Alumni UKM-GSB : Shaping Future Leaders telah diadakan pada 8 September 2020 anjuran UKM-Graduate School of Business dengan kerjasama Pusat Perhubungan Alumni UKM (ALUMNI-UKM).
Antara alumni yang hadir ialah Dr. Yap Hock Ann (GSB 2019), Pengarah Bahagian Reformasi Sektor Awam, Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) dan Encik Muhamad Radzuan Ab Rahman (GSB 2015), Timbalan Presiden Kanan, Bahagian Pengurusan Kredit, Bank Muamalat.