Academic Staff/ Expertise

 

Pengarah ATMA (dalam tempoh lantikan)

Pengarah ATMA
 603-8921 5254
 pghatma@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:

Kelayakan Akademik:


Prof. Madya Dr. Zuliskandar Ramli

Timbalan Pengarah, Felo Penyelidik Kanan
 603-8921 3694, 6012 2996725
 ziskandar@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:
Arkeologi, Sains Arkeologi dan Warisan

Kelayakan Akademik:

 • Ph.D, Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Sarjana Persuratan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
 • Bachelor Sains (K) Kimia Industri, Universiti Putra Malaysia

Prof. Dr. Ungku Maimunah Mohd. Tahir

Felo Penyelidik Utama
 603-8921 5302
 ungkumaimunah@yahoo.com

Bidang Kepakaran:
Kritikan Sastera; Teori Sastera; Teori Kritikan; Sastera Bandingan

Kelayakan Akademik:

 • Ph. D, The Australian National University
 • M.A, University of Leeds, United Kingdom
 • B. A Hons, University Malaya

Prof. Madya Dr. Asyaari Muhamad

Felo Penyelidik Kanan
 603-89215542
 asyaari@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:
Arkeologi, Arkeologi Maritim

Kelayakan Akademik:

 • Ph.D (Arkeologi), UM
 • Sarjana Persuratan (Arkeologi), UKM
 • B.A Hons (Sejarah/Arkeologi) , UKM

Prof. Madya Dr. Mohd Syukri Yeoh bin Abdullah

Felo Penyelidik Kanan
 603-89213225
 syukri@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:
Sejarah Pemikiran dan Dakwah Alam Melayu

Kelayakan Akademik:

 • Ph.D, UKM
 • Diploma Pendidikan, UKM
 • Sarjana Sastera, UKM
 • Ijazah Sarjana Agama, IAIN Jami’ah Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Indonesia

Prof. Madya Dr. Chong Shin

Felo Penyelidik Kanan
 603-89213695
 chong@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:
Linguistik, Sosiolinguistik dan Dialektologi

Kelayakan Akademik:

 • Ph.D (Linguistik), Universiti Kebangsaan Malaysia.
 • Sarjana (Linguistik), Universiti Kebangsaan Malaysia.
 • Sarjana Muda (Kepujian) Linguitik dan Psikologi, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Prof. Madya Dr. Nor Zalina Harun

Felo Penyelidik Kanan
603-8921 5305
nzalina@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:
Fokus penyelidikan beliau tertumpu kepada isu-isu berkaitan pertumbuhan semula bandar, morfologi bandar, landskap dan warisan budaya dengan penekanan terhadap pemeliharaan identiti tempatan bagi menjamin kesejahteraan sosial.

Kelayakan Akademik:

 • Doctor of Philosophy (Architecture), Universiti Teknologi Malaysia
 • Master of Science in Built Environment (Urban Conservation), International Islamic University Malaysia
 • Bachelor of Landscape Architecture (Hons.), Universiti Teknologi Malaysia
 • Diploma in Architecture, Universiti Teknologi Malaysia

Prof. Madya Dato’ Paduka Dr. Mohd Rosli Saludin

Felo Penyelidik Kanan
603-8921 3225
dmohdrosli@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:
Budaya & Warisan, Adat Perpatih

Kelayakan Akademik:


Dr. Mohd Faizal Musa (Faisal Tehrani)

Felo Penyelidik
603-8921 3494
  mfaizalmusa@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:
Hak Asasi Manusia, Sastera Bandingan, Penulisan Kreatif, Kajian Filem dan Teater.

Kelayakan Akademik:

 • Ph.D, (Comparative Literature), Universiti Kebangsaan Malaysia
 • M.A (Comparative Literature), University Science of Malaysia,
 • Bachelor of Sharia (Islamic Studies), University of Malaya

Dr. Junaini Kasdan

Felo Penyelidik
603-8921 3557
 junaini@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:
Linguistik Terapan (Terminologi dan Leksikografi), Filologi Melayu

Kelayakan Akademik:

 • Ph.D (Linguistik), Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Sarjana Persuratan, Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Sarjana Sastera (Bahasa dan Sastra Indonesia), Airlangga, Surabaya

Dr. Mohamad Nasrin Mohamad Nasir

Felo Penyelidik
603-8921 3696
mnasrin@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:
Manuskrip dan Epistemologi

Kelayakan Akademik:

 • Ph.D (Islamic Thought) IIUM
 • M.A (Islamic Studies), Islamic College for Advanced Studies, London, UK
 • Bsc. Hons Industrial Design Engineering, Brunel University, West London, UK

Dr. Ros Mahwati Ahmad Zakaria

Felo Penyelidik
603 – 8921 5822
rosmahwati@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:
Budaya, Seni, Tekstil dan Pengurusan Muzium

Kelayakan Akademik:

 • Ph.D, Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Sarjana Persuratan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Prof. Dato’ Dr. Teo Kok Seong

Felo Penyelidik Utama Bersama
teokok@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:
Ethnolinguistics; Linguistic Anthropology; Peranakan Phenomenon; Nation Building; National Unity and Integration

Kelayakan Akademik:

 • PhD (Linguistik), University Of California, Berkeley, USA
 • MA (Linguistik), University of California, Berkeley, USA
 • Sarjana Persuratan(UKM)
 • BA (Hons), Universiti Malaya

Prof. Dr. James Thomas Collins

Felo Penyelidik Utama Bersama
jtcukm@yahoo.com

Bidang Kepakaran:
Linguistics; Languages of Maluku and Kalimantan; Malay Dialectology in Southeast Asia


Hj. Chuari Selamat

Profesor Adjung
603 – 8921 4698
chuari@gmail.com


Prof. Madya Dr. Nazri Muslim

Felo Penyelidik Bersekutu
  nazrim@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:
Kajian Etnik, Sosiologi Perlembagaan dan Pengurusan Kualiti


Prof. Madya Dr. Azimah Hussin

Felo Penyelidik Bersekutu
haqqim@ukm.edu.my


Dr. Hamdzun Haron

Felo Penyelidik Bersekutu
 hh@ukm.edu.my

Bidang Kepakaran:
Seni Tampak


Dr. Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad

Felo Penyelidik Bersekutu
 suzail@ukm.edu.my