Academic Staff/ Expertise

 

Prof. Dr. Supyan Hussin

Pengarah ATMA
 603-8921 5254
 pghatma@ukm.edu.my

Pengkhususan
Pendidikan Bahasa dan Teknologi


Prof. Madya Dr. Zuliskandar Ramli

Timbalan Pengarah, Felo Penyelidik Kanan
 603-8921 3694, 6012 2996725
 ziskandar@ukm.edu.my

Pengkhususan
Arkeologi, Sains Arkeologi dan Warisan


Prof. Dr. Ungku Maimunah Mohd. Tahir

Felo Penyelidik Utama
 603-8921 5302
 ungkumaimunah@yahoo.com

Pengkhususan
Kritikan Sastera; Teori Sastera; Teori Kritikan; Sastera Bandingan


Prof. Dr. A. Latif Hj. Samian

Felo Penyelidik Utama
 603-89213215
 abdlatif@ukm.edu.my

Pengkhususan
Falsafah Sains Matematik & Falsafah Bandingan


Prof. Madya Dr. Asyaari Muhammad

Felo Penyelidik Kanan
 603-89215542
 asyaari@ukm.edu.my

Pengkhususan
Arkeologi, Arkeologi Maritim


Prof. Madya Dr. Mohd Syukri Yeoh bin Abdullah

Felo Penyelidik Kanan
 603-89213225
 syukri@ukm.edu.my

Pengkhususan
Sejarah Pemikiran dan Dakwah Alam Melayu


Prof. Madya Dr. Chong Shin

Felo Penyelidik Kanan
 603-89213695
 chong@ukm.edu.my

Pengkhususan
Linguistik, Sosiolinguistik dan Dialektologi


Prof. Madya Dr. Nor Zalina Harun

Felo Penyelidik Kanan
603-8921 5305
nzalina@ukm.edu.my

Pengkhususan
Landscape Architecture, Urban Conservation, Environment and Behaviours in Urban Design Studies


Dr. Mohd Faizal Musa (Faisal Tehrani)

Felo Penyelidik
603-8921 3494
 mfaizalmusa@ukm.edu.my

Pengkhususan
Hak Asasi Manusia, Sastera Bandingan, Penulisan Kreatif, Kajian Filem dan Teater.


Dr. Junaini Kasdan

Felo Penyelidik
603-8921 3557
 junaini@ukm.edu.my

Pengkhususan
Linguistik Terapan (Terminologi dan Leksikografi), Filologi Melayu


Dr. Mohamad Nasrin Mohamad Nasir

Felo Penyelidik
603-8921 3696
mnasrin@ukm.edu.my

Pengkhususan
Manuskrip dan Epistemologi


Dr. Ros Mahwati Ahmad Zakaria

Felo Penyelidik
603 – 8921 5822
rosmahwati@ukm.edu.my

Pengkhususan
Budaya, Seni, Tekstil dan Pengurusan Muzium


Prof. Dato’ Dr. Teo Kok Seong

Felo Penyelidik Utama Bersama
teokok@ukm.edu.my

Pengkhususan
Ethnolinguistics; Linguistic Anthropology; Peranakan Phenomenon; Nation Building; National Unity and Integration


Prof. Dr. James Thomas Collins

Felo Penyelidik Utama Bersama
jtcukm@yahoo.com

Pengkhususan
Linguistics; Languages of Maluku and Kalimantan; Malay Dialectology in Southeast Asia


Hj. Chuari Selamat

Profesor Adjung
603 – 8921 4698
chuari@gmail.com


Dr. Wan Mohtar Wan Yusof

Profesor Adjung
603 – 8921 4698


Dr. Ding Choo Ming

Profesor Adjung
603 – 8921 4698


Dato’ Dr. Mohamed Anwar Omar Din

Profesor Adjung
603 – 8921 4698


Er. Dato’ (Dr.) Engku Ansaruddin Agus

Profesor Adjung
603 – 8921 4698


Encik Nor Haiza Noordin

Profesor Adjung
603 – 8921 4698


Datuk Yazid Othman @ Che Yazid Che Seman

Profesor Adjung
603 – 8921 4698


Dr. Zakaria Mohd Ali

Profesor Adjung
603 – 8921 4698


Prof. Madya Dr. Nazri Muslim

Felo Penyelidik Bersekutu
nazrim@ukm.edu.my

Pengkhususan
Kajian Etnik, Sosiologi Perlembagaan dan Pengurusan Kualiti


Prof. Madya Dr. Azimah Hussin

Felo Penyelidik Bersekutu
haqqim@ukm.edu.my


Dr. Hamdzun Haron

Felo Penyelidik Bersekutu
hh@ukm.edu.my
Pengkhususan
Seni Tampak


Dr. Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad

Felo Penyelidik Bersekutu
suzail@ukm.edu.my