Mewujudkan Sistem Aplikasi : Kepentingan Keperluan Pengguna (User Requirements)

Melalui beberapa kajian yang telah dilakukan, 60 peratus daripada semua ralat dalam projek pembangunan sistem aplikasi berpunca daripada fasa pertama dalam projek pembangunan sistem iaitu fasa mendapatkan keperluan pengguna (user requirements). Bagaimanapun ralat ini kebiasanya hanya disedari pada fasa-fasa projek yang berikutnya malah sampai ke tahap setelah sistem digunakan. Semakin lewat ralat disedari, semakin tinggi kos untuk membetulkan ralat tersebut […]

» Read more

Penggunaan Komputer Secara Ergonomik

Kebanyakan individu yang bekerja menghabiskan hampir 50% masanya di tempat kerja iaitu di dalam persekitaran kerja yang mempengaruhi pemikiran, emosi dan tindakan. Oleh itu, rekabentuk dan persekitaran ruang kerja haruslah memenuhi tahap keselamatan, memelihara tahap kesihatan dan menigkatkan tahap kepuasan dan keselesaan individu. Di sinilah prinsip ergonomik memainkan peranan dalam memberikan kesejahteraan dalam persekitaran kerja. Perkataan ergonomik berasal daripada perkataan […]

» Read more