CENTRE FOR ACADEMIC MANAGEMENT

 PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

Zamalah Research Scheme (Tuition Fee Assistance Only) for Semester 2 2023/2024

Zamalah Research Scheme (Tuition Fee Assistance Only) for Semester 2 2023/2024

Skim Zamalah Penyelidikan (Bantuan Yuran Pengajian Sahaja) Semester 2 2023/2024

Sukacita dimaklumkan bahawa Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah membuka tawaran permohonan Skim Zamalah Penyelidikan (Bantuan Yuran Pengajian Sahaja) untuk Semester 2 2023/2024 kepada pelajar Sarjana (mod penyelidikan) dan Doktor Falsafah yang mendaftar secara sepenuh masa.

Bersama-sama ini disampaikan beberapa dokumen untuk makluman dan rujukan seperti berikut:

  1. Garis Panduan Skim Zamalah Penyelidikan – Lampiran A
  2. Jadual Kerja Skim Zamalah Penyelidikan – Lampiran B
  3. Borang Permohonan Baharu – Lampiran C

Borang yang telah lengkap diisi dan telah mendapat pengesahan Penyelia perlu dihantar sebelum atau pada 4 Mac 2024 sebelum pukul 5.00 petang melalui google form https://bit.ly/ZMLHSEM2_20232024

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami di alamat emel awardsandscholarship@ukm.edu.my dengan menamakan tajuk emel “Pertanyaan mengenai Skim Zamalah Penyelidikan”.