PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

 Centre for Academic Management

Direktori

DIREKTORI | DIRECTORY

PENGURUSAN

Pengarah

Prof. Madya Dr. Irman Abdul Rahman
Tel: 03 8921 3895 / 03 8911 8041
Emel: pghakad@ukm.edu.my

Timbalan Pengarah (Dasar Akademik & APEL)

Prof. Madya Dr. Zariyantey Abd Hamid
Tel: 03 8921 4183
Emel: tpdaakad@ukm.edu.my

Timbalan Pengarah (Kompetensi Siswazah & Promosi)

Prof. Dr. Zainuddin Sajuri
Tel: 038921 4612
Emel: tpskakad@ukm.edu.my

Timbalan Pengarah (Governans Akademik)

En. Basir Bahir
Tel: 03 8911 8024
Emel: tpakad@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

 • Pengurusan Governans Akademik

Setiausaha Pejabat (N32)

Pn. Norharizan Alias
Tel: 03 8921 3895 / 03 8911 8040
Emel: harizan@ppukm.ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

 • Setiausaha kepada Pengarah
 • Urusan Pekeliling Akademik
 • Urus setia ToolBox

Setiausaha Pejabat (N32)

Pn. Nurul Aini Ismail
Tel: 03 8921 4612
Emel: n_aini@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

 • Setiausaha kepada Timbalan Pengarah (Kompetensi Siswazah & Promosi)

Pembantu Setiausaha Pejabat (N19)

Pn. Nurul Hidayatul Ashikin Mohd Falil
Tel: 03 8921 4183
Emel: nurulashikin@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

 • Setiausaha kepada Timbalan Pengarah (Dasar Akademik & APEL)

Pembantu Setiausaha Pejabat (N19)

Pn. Siti Nur Athirah Ismail
Tel: 03 8911 8024
Emel: snathrh@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

 • Setiausaha kepada Timbalan Pengarah (Governans Akademik)

UNIT PENTADBIRAN DAN KUALITI

Ketua Penolong Pendaftar (N52)

Pn. Suriani Shuhatdi
Tel: 03 8911 8464
Emel: surianis@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

 • Ketua Pentadbiran dan Ketua Unit Pentadbiran

Penolong Pendaftar Kanan (N44)

Pn. Norasmah Mohamad Maselan
Tel: 03 8921 3574
Emel: nasma@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

 • Ketua Jaminan Kualiti (KJK) PTJ:
  1. Sistem Pengurusan Kualiti Pengurusan Pengajian Prasiswazah dan Siswazah (MS ISO 9001)
  2. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) (MS ISO/IEC 27001)

Penolong Pegawai Tadbir (N29)

Pn. Nor Hidayah Mohd Senin
Tel: 03 8911 8465
Emel: hidayah.senin@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

 • Urusan kewangan

Pembantu Tadbir (N22)

En. Mohd Alif Mohd Saleh
Tel: 03 8911 8456
Emel: alep@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

 • Logistik
 • Cetakan Kad Matrik Pelajar
 • Pengurusan Fail dan Rekod
 • Pegawai Insiden

Pembantu Tadbir (N22)

Pn. Fauziah Hani Awang Kechik
Tel: 03 8911 8463
Emel: fauziahhani@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

Pembantu Tadbir (N22)

Pn. Na’imatul Aini Sabli
Tel: 03 8921 3935
Emel: naimatul@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

 • Urus Setia;
  1. Sistem Pengurusan Kualiti Pengurusan Pengajian Prasiswazah dan Siswazah MS ISO 9001
  2. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001

Pembantu Operasi (N11)

En. Shaifull Bhari Mohd. Ariff
Tel: 03 8911 8463
Emel: shaifull@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

 • Urusan Surat Masuk dan Keluar

Pembantu Operasi (N11)

En. Mohamad Faris Mohamad Suhimi
Tel: 03 8911 8463
Emel: farissuhimi@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

 • Cetakan Kad Matrik Pelajar
 • Urusan Surat Masuk dan Keluar

Pembantu Operasi (N11)

En. Mohd Suhaidi Bin Ab Kadir
Tel: 03 8921 4612
Emel: suhaidi@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

 • Urusan Tempahan Bilik Mesyuarat
 • Urusan Surat Masuk dan Keluar

Pembantu Operasi (N11)

Pn. Siti Zulaikha Shah Johan
Tel: 03 8911 8463
Emel: siti_zulaikha@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

Pembantu Operasi (N11)


Tel: –
Emel: –

Skop tanggungjawab:

UNIT DATA DAN ICT

Pegawai Teknologi Maklumat (F41)

En. Abdul Hafiz Rohhaizan
Tel: 03 8921 3140
Emel: abdulhafiz@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

 • Ketua Unit Data dan ICT
 • Pengurusan serta penyediaan data dan statistik pelajar
 • Penyelaras Komunikasi Strategik (Webmaster)

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA29)

Pn. Roshita Abu Samah
Tel: 03 8921 3140
Emel: roshita@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

Pembantu Tadbir (N19)

En. Mohammad Adli Awalludin
Tel: 03 8921 3100
Emel: adly@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

 • Urusan Penyediaan Data dan Statistik Pelajar
 • Pegawai Insiden

UNIT DASAR AKADEMIK

Penolong Pendaftar Kanan (N44)

Pn. Zaimi Makhtar
Tel: 03 8911 8388
Emel: zaimi@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

 • Ketua Unit Dasar Akademik
 • Semakan, penambahbaikan dan pindaan peraturan;
  1. Pengajian Diploma Eksekutif
  2. Pengajian Sarjana Muda
  3. Pengajian Siswazah
  4. Lain-lain dasar/peraturan/panduan pengajian berkaitan

Pembantu Tadbir (N22)

Pn. Rafidah Hassan
Tel: 03 8921 3935
Emel: fida@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

 • Semakan, penambahbaikan dan pindaan peraturan;
  1. Pengajian Diploma Eksekutif
  2. Pengajian Sarjana Muda
  3. Pengajian Siswazah
  4. Lain-lain dasar/peraturan/panduan pengajian berkaitan

UNIT APEL

Penyelaras APEL. A (Akses)

Dr. Rossilawati Sulaiman
Tel: 03 8921 6651
Emel: rossilawati@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

Penyelaras APEL. C (Pindah Kredit)

Prof. Madya Dr. Kamsuriah Ahmad
Tel: 03 8921 6084
Emel: kamsuriah@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

Penyelaras APEL. Q (Penganugerahan Kelayakan)

Ts. Dr. Syazwani Mohd Fadzil
Tel: 03 8921 5929
Emel: syazwanimf@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

Penolong Pendaftar Kanan (N44)

En. Ridzwan Dzulkifle
Tel: 03 8921 3572
Emel: ridzwand@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

 • Ketua Unit Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL)

Penolong Pendaftar Kanan (N44)

Cik Zaiton Arifin
Tel: 03 8921 3896
Emel: ztarifin@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

 • Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan AKADEMIK UKM

 

Pembantu Tadbir (N22)

Pn. Nur Izzah Othman
Tel: 03 8921 3935
Emel: n_izzah@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

Pembantu Tadbir (N19)

En. Muhamad Haikal Syahmi Shariffudin
Tel: 03 8921 3100
Emel: haikalsyahmi@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

UNIT PENGAMBILAN PELAJAR

PRASISWAZAH

Penolong Pendaftar Kanan (N44)

En. Muhammad Redzuan Zainol Abidin
Tel: 03 8911 8027
Emel: m.redzuan@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

 • Ketua Unit Pengambilan Pelajar (Prasiswazah)

Pembantu Tadbir (N19)

En. Muhammad Zamri Ismail
Tel: 03 8911 8173
Emel: zamri_ismail@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

Pembantu Tadbir (N19)


Cik. Nur Amirah Hj. Sabandi
Tel: 03 8911 8196
Emel: nramirah@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

Pembantu Tadbir (N19)


Pn. Nur Hidayah Kamarol Zaman
Tel: 03 8911 8456
Emel: hidayahzaman@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

PASCASISWAZAH

Penolong Pendaftar (N41)

Cik Aina Ariesya Ahmad
Tel: 03 8911 8389
Emel: ainaahmad@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

 • Ketua Unit Pengambilan Pelajar (Pascasiswazah)

Pembantu Tadbir (N22)

Pn. Wan Khadijah Wan Husain
Tel: 03 8911 8468
Emel: wandijah@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

UNIT PENDAFTARAN, PEPERIKSAAN DAN PENGIJAZAHAN

PRASISWAZAH

Ketua Penolong Pendaftar (N48)​

Pn. Huda Hela Ladin
Tel: 03 8911 8451
Emel: hudahela@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab (Prasiswazah): Ketua Unit Pendaftaran & Pengkuliahan

 • Urusan Pendaftaran
 • Urusan Penjadualan Kuliah
 • Urusan Penukaran Taraf Kursus
 • Urusan Penangguhan Semester (Tangguh Pengajian)
 • Urusan Pindah Kredit (Menegak & Mendatar)

Penolong Pendaftar (N41)

Pn. Latifah Kasmuri
Tel: 03 8911 8450
Emel: latifahkasmuri@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab (Prasiswazah): Ketua Unit Peperiksaan & Pengijazahan

 • Urusan Peperiksaan (Persediaan, Rayuan Semakan Semula & Peperiksaan Ulangan
 • Urusan Pengijazahan (Penyediaan Transkrip, Skrol dan Surat Pengesahan Senat Pelajar

Pembantu Tadbir (N19)

Pn. Dian Ulfa Syurina Makbul
Tel: –
Emel: dianulfa@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab (Prasiswazah):

 • Urusan Pendaftaran
 • Urusan Penjadualan Kuliah
 • Urusan Pindah Kredit (Menegak dan Mendatar)

Pembantu Tadbir (N22)

En. Khairul Irman Bin Mohd Yusof @ Sutris
Tel: 03 8911 8460
Emel: rul@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab (Prasiswazah):

 • Urusan Penjadualan Peperiksaan
 • Urusan Mesyuarat Prosiding Tatatertib Pelajar

Pembantu Tadbir (N22)

Pn. Fareen Izra Sahrin
Tel: 03 8911 8460
Emel: ayin@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab (Prasiswazah):

 • Urusan Soalan Peperiksaan
 • Membantu pengurusan Pendaftaran, Peperiksaan & Pengijazahan bagi:
  • Fakulti Pergigian (FGG)

Pembantu Tadbir (N22)

Pn. Mastura Jamaluddin
Tel: 03 8911 8454
Emel: masj@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab (Prasiswazah):

 • Membantu pengurusan Pendaftaran, Peperiksaan & Pengijazahan bagi:
  • Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (FTSM)
  • Fakulti Sains Kesihatan (FSK)
  • Pusat Pengajian Citra Universiti (PPCU)
 •  

Pembantu Tadbir (N22)

Pn. Siti Hawa Kammarsuddin
Tel: 03 8911 8459
Emel: shawa@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab (Prasiswazah):

 • Membantu pengurusan Pendaftaran, Peperiksaan & Pengijazahan bagi:
  • Fakulti Sains Sosial & Kemanusian (FSSK)
  • Fakulti Farmasi (FFAR)

Pembantu Tadbir (N19)

Pn. Sayyidah Fatimah Az-Zahra Muhammad
Tel: 03 8911 8458
Emel: syidah@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab (Prasiswazah):

 • Membantu pengurusan Pendaftaran, Peperiksaan & Pengijazahan bagi:
  • Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (FKAB)
  • Fakulti Undang-Undang (FUU)

Pembantu Tadbir (N19)

Pn. Atikah Husna Abdul Rahim
Tel: 03 8911 8452
Emel: atikah_husna@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab (Prasiswazah):

 • Membantu pengurusan Pendaftaran, Peperiksaan & Pengijazahan bagi:
  • Fakulti Perubatan (FPER)
  • Program AsasiPintar UKM

Pembantu Tadbir (N19)

Pn. Normal Azrina Jamaludin
Tel: 03 8911 8284
Emel: normalazrina@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab (Prasiswazah):

 • Setiausaha Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan
  Pekerjaan AKADEMIK UKM
 • Membantu pengurusan Pendaftaran, Peperiksaan & Pengijazahan bagi:
  • Fakulti Pendidikan (FPEND)
  • Fakulti Pengajian Islam (FPI)

Pembantu Tadbir (N19)

Pn. Hasnah Ismail
Tel: 03 8911 8461
Emel: hasnahismail@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab (Prasiswazah):

 • Membantu pengurusan Pendaftaran, Peperiksaan & Pengijazahan bagi:
  • Fakulti Sains & Teknologi (FST)

Pembantu Tadbir (N19)

En. Mohamad Hakimi Zainal Abidin
Tel: 03 8911 8454
Emel: hakimizainal@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab (Prasiswazah):

 • Membantu pengurusan Pendaftaran, Peperiksaan & Pengijazahan bagi:
  • Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (FEP)

PASCASISWAZAH

Penolong Pendaftar Kanan (N44)

Pn. Zaimi Makhtar
Tel: 03 8911 8388
Emel: zaimi@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab (Pascasiswazah): Ketua Unit Pendaftaran & Peperiksaan

 • Urusan Pendaftaran
 • Urusan Peperiksaan
 • Urusan Pengijazahan

Pembantu Tadbir (N22)

Pn. Saridatul Bassri
Tel: 03 8911 8459
Emel: sarida@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab (Pascasiswazah):

 • Membantu pengurusan Pendaftaran & Peperiksaan bagi:
  • Fakulti Sains Sosial & Kemanusian (FSSK)
  • Fakulti Farmasi (FFAR)
  • Fakulti Ekonomi & Pengurusan (FEP)
  • Institut Sel Fuel (SELFUEL)
  • Institut Kajian Etnik (KITA)

Pembantu Tadbir (N19)

Pn. Nurul Izati @ Yati Abdullah
Tel: 03 8911 8458
Emel: nurulizati@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab (Pascasiswazah):

 • Membantu pengurusan Pendaftaran & Peperiksaan bagi:
  • Fakulti Perubatan (FPER)
  • Fakulti Sains Kesihatan (FSK)
  • Institut Biologi Molekul Perubatan (UMBI)
  • Institut Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik (IMEN)

Pembantu Tadbir (N19)

Pn. Siti Khadijah Kamaruddin
Tel: 03 8911 8284
Emel: sitikhadijah@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab (Pascasiswazah):

 • Membantu pengurusan Pendaftaran & Peperiksaan bagi:
  • Fakulti Pendidikan (FPEND)
  • Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (FTSM)
  • Institut IR4.0 (IIR4.0)
  • Institut Islam Hadhari (HADHARI)

Pembantu Tadbir (N19)

En. Ahmad Sazri Ahmad Sahami
Tel: 03 8911 8452
Emel: ahmadsazri@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab (Pascasiswazah):

 • Membantu pengurusan Pendaftaran & Peperiksaan bagi:
  • Fakulti Pengajian Islam (FPI)
  • Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (FKAB)
  • Fakulti Undang-Undang (FUU)
  • Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)
  • Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI)
  • Pusat Pengajian Citra Universiti (PPCU)

Pembantu Tadbir (N19)

Pn. Ruzana Rahman
Tel: 03 8911 8461
Emel: ruzana@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab (Pascasiswazah):

 • Membantu pengurusan Pendaftaran & Peperiksaan bagi:
  • Fakulti Sains & Teknologi (FST)
  • Fakulti Pergigian (FGG)
  • Institut Perubahan Iklim (IPI)
  • Institut Kajian Tenaga Solar (SERI)
  • Institut Kajian Malaysia & Antarabangsa (IKMAS)
  • Institut Biologi Sistem (INBIOSIS)
  • UKM Graduate School of Business (UKM-GSB)

UNIT SENAT

Ketua Penolong Pendaftar (N52)

Pn. Suriani Shuhatdi
Tel: 03 8911 8464
Emel: surianis@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

 • Ketua Unit Senat, Sekretariat kepada:
  1. Senat Universiti
  2. JK Akademik Senat (JKAS)
  3. JK Perancangan & Pembangunan Akademik (JPPA)
 1.  

Pembantu Tadbir (N26)

Pn. Syakirah Amrullah
Tel: 03 8911 8026
Emel: keyra@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

 • Urus setia Mesyuarat Senat (Senat)
 • Urusan Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti

Pembantu Tadbir (N22)

Pn. Ezzaty Abd Manaf
Tel: 03 8911 8462
Emel: ezzaty@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

 • Urus setia Jawatankuasa Pemilih Ijazah Kehormat (JKPIK)
 • Urus setia Jawatankuasa Pemilih Gelaran Profesor Emeritus (JKPGPE)
 • Urus setia Jawatankuasa Hadiah dan Pingat

Pembantu Tadbir (N22)

Pn. Roshasmiza Mohd Fauzi
Tel: 03 8911 8457
Emel: rose@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

 • Urus setia Jawatankuasa Akademik Senat (JKAS)

Pembantu Tadbir (N19)

Pn. Nur Fadhilah Abd Nasir
Tel: 03 8911 8462
Emel: fadhilahn@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

 • Urus setia Jawatankuasa Perancangan & Pembangunan Akademik (JPPA)

UNIT PAS DAN VISA

Penolong Pendaftar Kanan (N44)

En. Ong Chang Ee
Tel: 03 8921 4079
Emel: changee@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

 • Ketua Unit PAS & VISA
 • Pengurusan Pas dan Visa Staf & Pelajar

Penolong Pegawai Tadbir (N29)

Pn. Farah Adibah Che Kamarudin
Tel: 03 8921 4925
Emel: farah_adibah@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

Pembantu Tadbir (N22)

En. Mohd Nizam Hassan
Tel: 03 8921 4927
Emel: nizam@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

Pembantu Tadbir (N22)

Pn. Siti Norazlinawati Syed Mat Zin
Tel: 03 8921 4927
Emel: ctnor@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

Pembantu Tadbir (N22)

Pn. Nor Ezura Abd Razak
Tel: 03 8921 4927
Emel: ezura@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

Pembantu Tadbir (N19)

En. Mohd Abdussatar Abdurahman
Tel: 03 8921 4927
Emel: sattar@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

Pembantu Tadbir (N19)

Pn. Nurul Shuhaida Mat Isa
Tel: 03 8921 4927
Emel: shuhaida@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

Pembantu Operasi (N14)

En. Khairuddin Hashim
Tel: 03 8921 4925
Emel: dino@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

UNIT KOMPETENSI SISWAZAH

Penolong Pendaftar (N41)

Pn. Afifah Mohd Yusop
Tel: 03 8921 4207
Emel: afifahmy@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

Pembantu Tadbir (N19)

Pn. Nur Syafiqa Nazwa Kori
Tel: 03 8921 3935
Emel: nazwa95@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

Pembantu Tadbir (N22)

En. Mohd Hafiz Mohd Supinar
Tel: 03 8921 5162
Emel: mohdhafiz@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

UNIT PROMOSI

Penolong Pendaftar (N41)

En. Mohamad Hafidz Rusli
Tel: 03 8921 3558
Emel: hafidzrusli@ukm.edu.my

Skop tanggungjawab:

Pembantu Tadbir (N29)


Tel: –
Emel: –

Skop tanggungjawab: