CENTRE FOR ACADEMIC MANAGEMENT

 PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

Contact Us

Centre for Academic Management
National University of Malaysia,
43600 UKM Bangi, Selangor, MALAYSIA.

Undergraduates Programme
Tel: +603 8911 8455 / 8450 / 8451 / 8027
Website: www.ukm.my/akademik
Email: akad@ukm.edu.my

Postgraduates Programme
Tel: +603 8911 8452 / 8388 / 8389
Website: www.ukm.my/akademik
Email: akad@ukm.edu.my