Pusat Perhubungan ALUMNI

 Universiti Kebangsaan Malaysia

PERSATUAN ALUMNI UKM

ENCIK IR. AHMAD NAZRY SARNI

 •  
 •  03-8921-5555
 •  nazrysarni@live.com

ENCIK JUNAIDI YOUB MAT JASID

 •  
 •  03-8921-5555
 •  junaidi_ymj@yahoo.com

ENCIK KHAMSATON SULIMAN

 •  
 •  03-8921-5555
 •  khamsaton68@gmail.com

ENCIK MOHD DZIEHAN MUSTAPA

 •  
 •  03-8921-5555
 •  mohd.dziehan@moh.gov.my

ENCIK NG CHIN LONG

 •  
 •  03-8921-5555
 •  samuellee82@gmail.com

YBHG. DATO’ HAJI MOHD ZAIDI ILAMDIN

 •  
 •  03-8921-5555
 •  mohdzaidi@jtr.my

YBHG. DATUK DR. RAHIM SUDIN

 •  
 •  03-8921-5555
 •  

DR. AINUDDIN YUSHAR YUSOF

 •  
 •  03-8921-5555
 •  ainuddin_ukm@yahoo.co.uk

DR. THILAGAVATHI SHANMUGANATHAN

 •  
 •  03-8921-5555
 •  thilasha@uk.edu.my

ENCIK ASWANNUDIN HARIFFUDIN

 •  
 •  03-8921-5555
 •  aswan79@gmail.com

ENCIK MUHAMMAD NAJIT SUKEMI

 •  
 •  03-8921-5555
 •  mns6604@gamil.com

YB DATUK HAJI JULAIHI HAJI NARAWI

 •  
 •  03-8921-5555
 •  emieliad@sarawak.gov.my

YBHG. DATUK HAJI ALMAIN AJIRUL

 •  
 •  03-8921-5555
 •  almain@inform.gov.my

YBHG. PROF DATO’ PADUKA ZAKARIA STAPA

 •  
 •  03-8921-5555
 •  karia@ukm.edu.my

YBHG. PROF. DATO’ DR. RAZMAN JARMIN

 •  
 •  03-8921-5555
 •  razman@ppukm.ukm.edu.my