Bank Data UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

AKTIVITI BANK DATA

TAKLIMAT DATA GEOSPATIAL MELALUI STATS GEOPORTAL

Taklimat Data Geospatial melalui Stats Geoportal telah diadakan pada 29 Julai 2021 dengan kerjasama antara Bank Data UKM, DELTA, Jabatan Sains Matematik serta Jabatan Perangkaan Malaysia. Tujuan taklimat diadakan adalah perkongsian daripada pihak DOSM berkenaan data geospatial yang boleh diakses melalui aplikasi yang dibangunkan oleh DOSM iaitu Stats Geoportal di pautan https://statsgeo.mycensus.gov.my/geostats/