Bank Data UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

AKTIVITI BANK DATA

1.TAKLIMAT DATA GEOSPATIAL MELALUI STATS GEOPORTAL

Taklimat Data Geospatial melalui Stats Geoportal telah diadakan pada 29 Julai 2021 dengan kerjasama antara Bank Data UKM, DELTA, Jabatan Sains Matematik serta Jabatan Perangkaan Malaysia. Tujuan taklimat diadakan adalah perkongsian daripada pihak DOSM berkenaan data geospatial yang boleh diakses melalui aplikasi yang dibangunkan oleh DOSM iaitu Stats Geoportal di pautan https://statsgeo.mycensus.gov.my/geostats/

2. WEBINAR BICARA STATISTIK 2022

Webinar ini telah diadakan pada 28 April 2022 melalui pautan Webex. Penceramah jemputan merupakan wakil daripada Jabatan Perangkaan Malaysia iaitu Puan Noraliza binti Mohamad Ali, Timbalan Pengarah Eksekutif Kanan, Biro Statistik Buruh Malaysia dan Encik Muhammad Fadhil bin Mujab, Penolong Pengarah, Bahagian Perangkaan Harga, Pendapatan & Perbelanjaan. Topik yang disampaikan adalah Statistik Tenaga Buruh dan Indeks Harga Pengguna.

3. TAKLIMAT PERKONGSIAN STATISTIK PERBELANJAAN ISI RUMAH

Taklimat ini telah diadakan pada 28 Mac 2024 lalu secara bersemuka di DKG124, Bangunan Sains Matematik, Fakulti Sains dan Teknologi UKM. Penceramah jemputan terdiri daripada wakil daripada Jabatan Perangkaan Malaysia iaitu Puan Siti Asiah binti Ahmad, Pengarah Kanan, Bahagian Perangkaan Harga, Pendapatan dan Perbelanjaan (BPHPP). Topik yang disampaikan adalah berkenaan Statistik Perbelanjaan Isi Rumah.