Bank Data UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

KOMPILASI DATA PENYELIDIKAN

Data di bawah kategori ini merupakan kompilasi data penyelidikan yang dijalankan oleh warga UKM dan diberikan kepada Bank Data UKM sebagai repositori untuk kegunaan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan. Penggunaan data ini adalah terbuka kepada umum, tidak terhad kepada warga UKM sahaja. Walau bagaimanapun, terdapat syarat dan terma yang perlu dipatuhi oleh pengguna data seperti berikut:

  1. Sebutan (citation) hendaklah diberikan kepada pemberi data (bahagian penghargaan)

2. Sebutan (citation) dimasukkan pada bahan penyelidikan/ artikel/ jurnal/ kertas yang diterbitkan