Bank Data UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

SENARAI SET DATA

Berikut merupakan senarai data yang diletakkan di bawah kompilasi data penyelidikan. Sila klik pautan pada deskripsi kajian untuk melihat maklumat lanjut berkenaan data tersebut.

No.

Tajuk Kajian

Deskripsi Kajian

Nombor Rujukan data
1.

Average Audio Features for Favorite Songs and Oxford Happiness Score
2021001-Average audio
2021001
2.

Data Soal Selidik Pelajar Sains Matematik yang Menjalani Latihan Industri
2021002-Data soal selidik

2021002

3.

Persepsi dan Faktor Penentu Pemilihan Makanan Halal dalam Kalangan Ibu Bapa Muslim
2021003- Pemilihan makanan halal
2021003


4.

Bibliometric Data of COVID-19 Research in Malaysia
2021004- Bibliometric Data of COVID-19
2021004

Untuk mendapatkan data di atas, pemohon boleh mengemukakan permohonan kepada pihak Bank Data UKM bankdata@ukm.edu.my