Bank Data UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

HUBUNGI KAMI

Maklumat lanjut atau sebarang persoalan, hubungi kami di:

Bank Data UKM
Pusat Pemodelan dan Analisis Data (DELTA)
Fakulti Sains dan Teknologi
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia

Mel-e: bankdata@ukm.edu.my

Tel: 03-89213288/ 03-89215714