Jabatan Biokimia Fakulti Perubatan

ANUGERAH TOKOH PENYELIDIK 2021 (MINGGU PENYELIDIKAN PERUBATAN & KESIHATAN KE-23)