Jabatan Biokimia Fakulti Perubatan

KENAIKAN PANGKAT JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN U32 (TBK)