Jabatan Biokimia Fakulti Perubatan

KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN U32