Jabatan Biokimia Fakulti Perubatan

KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN U36 (BERKUATKUASA 3 SEPTEMBER 2021)