Jabatan Biokimia Fakulti Perubatan

KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PEGAWAI PENYELIDIK Q48 (BERKUATKUASA 4 OKTOBER 2021)