Jabatan Biokimia Fakulti Perubatan

PELANTIKAN PENYELARAS PROGRAM ANTARABANGSA FAKULTI PERUBATAN / PUSAT KEMBANGAN PENDIDIKAN (1 JANUARI 2020 – 31 DISEMBER 2022)