Jabatan Biokimia Fakulti Perubatan

PELANTIKAN SEBAGAI PENOLONG DEKAN (PENGAJARAN & CITRA) FAKULTI PERUBATAN