Jabatan Biokimia Fakulti Perubatan

SEMINAR: Pembentangan Kelab Jurnal

Siti Liyana Saud Gany

Siti Liyana Saud Gany

Noradliyanti Rusli

Noradliyanti Rusli

Pembentangan Kelab Jurnal

Tarikh: 19 Januari 2023

Pembentang:
1) Siti Liyana Saud Gany
2) Noradliyanti Rusli

Tempat: Bilik Seminar Jabatan Biokimia