Misi & Visi

logo cesmed

VISI

Untuk menjadi pusat perkhidmatan pendidikan keusahawanan akademik yang tersohor dalam memberi nilai tambah kepada usahawan yang berpotensi di kalangan graduan, alumni, warga UKM dan komuniti enterprais mikro, kecil dan sederhana.

MISI

Untuk menyokong aktiviti utama UKM-CESMED melalui kerjasama pintar bersama institusi dalam dan luar universiti di peringkat kebangsaan dan antarabangsa dalam aktiviti pembangunan keusahawanan, penyelidikan, dan penerbitan.