TEKNOUSAHAWAN (CMIE 2123)

TEKNOUSAHAWAN(CMIE 2123)

TarafElektif

ObjektifPelajar boleh membangunkan idea perniagaan menggunakan produk/perkhidmatan berasaskan teknologi.

Semester ditawarkan – Semester 1,Tahun 2

SinopsisKursus ini bertujuan untuk mengetengahkan inovasi dalam pembangunan produk/ perkhidmatan dalam mewujudkan peluang perniagaan. Ia memberi kemahiran bermula dengan menganalisis idea inovasi, penghasilan prototaip, keserasian produk-pasaran, pengesahan pasaran sehingga ke fasa validasi prototaip (TRL 6) berpandukan aras kesediaan teknologi (TRL). Kursus ini mensintesis  kemahiran mewujudkan perniagaan startup yang lestari. Pelajar dibimbing untuk membina syarikat perniagaan berasaskan pengetahuan dan pengalaman tentang persekitaran ekonomi dan penerokaan peluang perniagaan. Di akhir kursus, pelajar perlu menghasilkan inovasi dengan teknologi untuk membangunkan perniagaan dan membentangkan idea perniagaan melalui tuntas bicara kepada pelabur yang berpotensi.

HPK 

HPK 1 – Pelajar berkebolehan memahami konsep inovasi produk dan menjana idea keusahawanan berasaskan teknologi.

HPK 2 – Pelajar berkebolehan memahami dan menyelesaikan kehendak dan permasalahan pelanggan. HPK 3 – Pelajar berkebolehan membangunkan prototaip aplikasi teknousahawan.