Fakulti Farmasi | Faculty of Pharmacy, UKM

 Menerajui Farmasi Untuk Kesihatan | Advancing Pharmacy For Health

Perbincangan penyelidikan

Perbincangan penyelidikan di antara FFar, Jabatan Oftalmologi FPer dan Santen Pharma Malaysia Sdn Bhd.