Fakulti Farmasi | Faculty of Pharmacy, UKM

 Menerajui Farmasi Untuk Kesihatan | Advancing Pharmacy For Health

Faculty of Pharmacy, UKM

Advancing Pharmacy For Health

Doktor Falsafah dan Sarjana Sains

Jika anda ingin tahu lebih lanjut mengenai kadar yuran Doktor Falsafah dan Sarjana Sains, sila rujuk disini.  

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi :

Dr. Chua Eng Wee
Penyelaras Program Siswazah (Penyelidikan) 
+603-9289 7508
cew85911@ukm.edu.my

Mrs. Norlaili Nazarudin
Pembantu Tadbir
+603-9289 7487
laili.farmasi@ukm.edu.my